ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ (ล.ทองคำ) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสัทศาสตร์ ภาษาศาสตร์ภาคสนาม การทำพจนานุกรม และการวิจัยภาษาชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2553 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของ Linguistics Society of America[1] นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้

การศึกษ าแก้ไข

  • สำเร็จการศึกษาในระดับอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2511
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (M.A. in Linguistics) จาก University of California at Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2513
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัทศาสตร์จาก University of Edinburgh แคว้นสก็อตแลนด์ ประเทศสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ในปี พ.ศ. 2520 โดยได้รับทุนจาก Ford Foundation

รางวัลวิจัยที่ได้รับแก้ไข

  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาปรัชญา ประจำปี 2545 ของสภาวิจัยแห่งชาติ
  • รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาปรัชญา ประจำปี 2545 ของสภาวิจัยแห่งชาติ
  • อาจารย์ดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย สาขาสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ ประจำปี 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี 2549
  • รางวัลผลงานวิจัยเด่น ประจำปี 2550 ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Linguistic Society of America. ""Honorary Members 2010"". สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553. Check date values in: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข