ธนา เมตตาริกานนท์

นายธนา เมตตาริกานนท์ (เกิด 4 กันยายน พ.ศ. 2489) อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 3 สมัย

ธนา เมตตาริกานนท์
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
3 สิงหาคม พ.ศ. 2531 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด4 กันยายน พ.ศ. 2489 (77 ปี)
อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี
คู่สมรสนางเก็จแก้ว เมตตาริกานนท์

ประวัติ แก้

ธนา เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2489[1] สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จาก วิทยาลัยช่างกลพระนครเหนือ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ ในปัจจุบัน) สมรสกับ นางเก็จแก้ว เมตตาริกานนท์ และมีหลานชาย คือ พงศกร เมตตาริกานนท์ นักแสดงช่อง 3

งานการเมือง แก้

ธนา เข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี 2 สมัย คือ พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2523 ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรครั้งแรกใน พ.ศ. 2526 สังกัดพรรคกิจสังคม และได้รับเลือกติดต่อกันรวม 3 ครั้ง

ธนา ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16 เมื่อ พ.ศ. 2531

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

ธนา เมตตาริกานนท์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดพรรคกิจสังคม
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531 จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดพรรคกิจสังคม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2532. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2532
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒