ธงพระอิสริยยศ

ธงพระอิสริยยศ หมายถึง ธงที่ใช้เป็นเครื่องหมายพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นต่าง ๆ ใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จในพิธีการต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ

รายการภาพธงพระอิสริยยศแก้ไข

ภาพธงพระอิสริยยศของประเทศต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในที่นี้ มีเฉพาะธงประจำพระองค์สำหรับระดับพระประมุข เช่น พระมหากษัตริย์ จักรพรรดิ สุลต่าน หรือดยุคเท่านั้น บางชาติอาจมีธงชั้นที่แยกย่อยลงไปอีก โดยลดหลั่นลงไปตามพระยศของพระบรมวงศานุวงศ์

ราชรัฐโมนาโกแก้ไข

ราชอาณาจักรโมร็อกโกแก้ไข

ราชอาณาจักรนอร์เวย์แก้ไข

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแก้ไข

ราชอาณาจักรสวีเดนแก้ไข

ราชอาณาจักรไทยแก้ไข

ราชอาณาจักรเครือจักรภพแก้ไข

ธงประจำพระองค์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. แม้ตำแหน่งของประมุขจะเรียกว่าประธานาธิบดี (President) ก็ตาม แต่ในบทความนี้ได้อนุโลมให้อยู่ในหมวดธงพระอิสริยยศ เนื่องจากที่มาของประมุขนั้น มาจากการเลือกตั้งจากบรรดาเจ้าผู้ครองนครรัฐต่างๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทำนองเดียวกันกับการเลือกยังดี เปอร์ตวน อากง ในประเทศมาเลเซีย