ธงพระอิสริยยศ

ธงพระอิสริยยศ หมายถึง ธงที่ใช้เป็นเครื่องหมายพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นต่าง ๆ ใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินหรือเสด็จในพิธีการต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ

รายการภาพธงพระอิสริยยศแก้ไข

ภาพธงพระอิสริยยศของประเทศต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในที่นี้ มีเฉพาะธงประจำพระองค์สำหรับระดับพระประมุข เช่น พระมหากษัตริย์ จักรพรรดิ สุลต่าน หรือดยุคเท่านั้น บางชาติอาจมีธงชั้นที่แยกย่อยลงไปอีก โดยลดหลั่นลงไปตามพระยศของพระบรมวงศานุวงศ์

ราชอาณาจักรเดนมาร์กแก้ไข

ราชรัฐโมนาโกแก้ไข

ราชอาณาจักรโมร็อกโกแก้ไข

ราชอาณาจักรนอร์เวย์แก้ไข

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแก้ไข

ราชอาณาจักรสวีเดนแก้ไข

ราชอาณาจักรไทยแก้ไข

ราชอาณาจักรเครือจักรภพแก้ไข


ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. แม้ตำแหน่งของประมุขจะเรียกว่าประธานาธิบดี (President) ก็ตาม แต่ในบทความนี้ได้อนุโลมให้อยู่ในหมวดธงพระอิสริยยศ เนื่องจากที่มาของประมุขนั้น มาจากการเลือกตั้งจากบรรดาเจ้าผู้ครองนครรัฐต่างๆ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทำนองเดียวกันกับการเลือกยังดี เปอร์ตวน อากง ในประเทศมาเลเซีย