ธงชาติเวเนซุเอลา

ธงชาติเวเนซุเอลา มีพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อเอกราชชาติตั้งแต่ ค.ศ. 1811 ลักษณะของธงโดยพื้นฐานในแต่ละยุคเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แถบบนสีเหลือง แถบกลางสีน้ำเงิน แถบล่างสีแดง ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะในแต่ละยุคนั้นได้แก่การจัดรูปกลุ่มดาว จำนวนของดาว และการเพิ่มดวงตราแผ่นไว้ที่ส่วนมุมธงบนด้านคันธง สำหรับแบบธงที่ปรากฏในปัจจุบันนั้นเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2006

ธงชาติเวเนซุเอลา
การใช้ธงราชการ ธงกองทัพ ธงราชการ และ ธงนาวี
สัดส่วนธง2:3
ประกาศใช้12 มีนาคม ค.ศ. 2006
การใช้ธงพลเรือน และ ธงเรือพลเรือน
ประกาศใช้12 มีนาคม ค.ศ. 2006

ลักษณะ

แก้

ธงชาติเวเนซุเอลาในปัจจุบันมีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ภายในแบ่งเป็น 3 แถบตามแนวนอนขนาดกว้างเท่ากัน แถบบนมีสีเหลือง แถบกลางสีน้ำเงิน แถบล่างสีแดง กลางแถบสีน้ำเงินนั้นมีรูปดาวห้าแฉกสีขาว 8 ดวง เรียงเป็นแถบโค้งครึ่งวงกลม ธงดังกล่าวนี้ใช้สำหรับพลเรือนโดยทั่วไป หากว่าธงนี้มีรูปตราแผ่นดินของเวเนซุเอลาที่มุมธงบนด้านคันธง แสดงว่าธงดังกล่าวเป็นธงสำหรับใช้ในราชการ อันรวมธงใช้เป็นธงนาวีของกองทัพเรือเวเนซุเอลาด้วย

ประวัติ

แก้

เขตอุปราชแห่งนิวกรานาดา

แก้
 
Los colores de los uniformes de la Bürgerwache de Hamburgo, que variaban entre el azul oscuro y el rojo con amarillo, pudieron haber sido inspiración para Miranda.
       
ธงราชบัลลังก์คาสตีล ธงกางเขนแห่งเบอร์กันดีของกองทัพจักรวรรดิสเปน สำหรับราชอาณาจักรใหม่แห่งนิวกรานาดา ธงกองทัพสเปน สำหรับเขตอุปราชแห่งนิวกรานาดา ธงราชนาวีสเปน สำหรับเขตอุปราชแห่งนิวกรานาดา

แบบธงฟรันซิสโก เด มิรันดา

แก้
 
ธงสามสีของเวเนซุเอลา จากศึกคาราโบโบ (พ.ศ. 2430) วาดโดย Martín Tovar y Tovar.

ธงชาติเวเนซุเอลามีพื้นฐานมาจากธงซึ่งออกแบบโดยฟรันซิสโก เด มิรันดา (Francisco de Miranda) เพื่อใช้ในการเรียกร้องเอกราชของเวเนซุเอลาในปี ค.ศ. 1806 แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ภายหลังสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาจึงได้ยอมรับธงดังกล่าวเป็นธงชาติในปี ค.ศ. 1811 ลักษณะเป็นธงสามสีสามแถบแนวนอนสีเหลือง สีน้ำเงิน และสีแดง ซึ่งแบบธงดังกล่าวนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจแก่แบบธงชาติโคลัมเบียและเอกวาดอร์ด้วยเช่นกัน ธงนี้ได้ชักขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1806 ที่เมืองยาคเมล (Jacmel) บนเกาะเฮติ ในฐานะสัญลักษณ์การเดินทางสู่เวเนซุเอลาครั้งสุดท้ายของมิรันดาและคณะ และได้โบกสะบัดเหนือดินแดนเวเนซุเอลาครั้งแรกที่ ลา เวลา เด โคโร (La Vela de Coro) ในวันที่ 3 สิงหาคม ปีเดียวกัน ประเทศเวเนซุเอลาได้ถือเอาวันที่ 12 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันธงชาติ กระทั่งในปี ค.ศ. 2006 จึงได้เปลี่ยนวันธงชาติมาเป็นวันที่ 3 สิงหาคมของทุกปีจนถึงทุกวันนี้

ความหมายของสีธงตามที่นิยมกล่าวถึงนั้น ระบุว่าสีเหลืองหมายถึงความมั่งคั่งของแผ่นดิน สีน้ำเงินหมายถึงความกล้า สีแดงหมายถึงเอกราชจากสเปน

       
ธงชาติเวเนซุเอลา ออกแบบโดยฟรันซิสโก เด มิรันดา ค.ศ. 1801 ธงชาติเวเนซุเอลา ออกแบบโดยฟรันซิสโก เด มิรันดา ค.ศ. 1806 ธงสามสีของเวเนซุเอลา ได้โบกสะบัดครั้งแรกที่ ลา เวลา เด โคโร ค.ศ. 1806 ธงชาติเวเนซุเอลา แบบที่ได้รับการรับรองจากสภาแห่งชาติเวเนซุเอลา ค.ศ. 1811
       
ธงชาติสาธารณรัฐเวเนซุเอลาที่ 1 ค.ศ. 1811 ธงชาติสาธารณรัฐเวเนซุเอลาที่ 2 ค.ศ. 1813-1814 ธงชาติสาธารณรัฐเวเนซุเอลาที่ 3 ค.ศ. 1817 (ดาว 7 ดวง) ธงชาติสาธารณรัฐเวเนซุเอลาที่ 3 ค.ศ. 1817 (ดาว 8 ดวง)

รัฐเวเนซุเอลา

แก้
       
ธงชาติรัฐเวเนซุเอลา ค.ศ. 1830-1836 ธงชาติรัฐเวเนซุเอลา ค.ศ. 1836-1859 (ฝ่ายอนุรักษ์นิยม) ธงชาติรัฐเวเนซุเอลา ค.ศ. 1859 (ฝ่ายสหพันธรัฐ ใช้ธงของสาธารณรัฐที่ 3) ธงชาติรัฐเวเนซุเอลา ค.ศ. 1859-1863 (ดาว 20 ดวง)

คริสต์ศตวรรษที่ 19-20

แก้

ในช่วงครึ่งแรกของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการเพิ่มเติมรูปกลุ่มดาว 7 ดวงสีขาวลงกลางธง เพื่อหมายถึงอาณานิคม 7 แห่งที่ร่วมกันต่อต้าการปกครองของสเปนในสงครามประกาศเอกราช อันได้แก่ อาณานิคมบาร์เซโลนา (Barcelona), อาณานิคมบารินัส (Barinas), อาณานิคมการากัส (Caracas), อาณานิคมกูมานา (Cumaná), อาณานิคมมาการิตา (Margarita), อาณานิคมเมริดา (Mérida) และอาณานิคมตรูจิโย (Trujillo) ในปี ค.ศ. 1817 หลังสงครามปลดปล่อยภูมิภาคกีอานา (Guayana) นายพลซีมอง โบลีวาร์จึงได้กำหนดให้เพิ่มดาวลงในธงอีกดวงหนึ่ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอาณานิคมที่ได้รับการปลดปล่อยแห่งใหม่[1] แต่ว่าจำนวนดาวในธงชาติก็ยังคงเป็น 7 ดวงอยู่เช่นเดิม[2]

ต่อมาได้มีการกำหนดแบบอย่างธงเพื่อใช้เพิ่มเติมขึ้น ตามรัฐบัญญัติว่าด้วยธงชาติ ตราแผ่นดิน และเพลงชาติของเวเนซุเอลา ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1954 โดยระบุว่า ธงชาติซึ่งไม่มีรูปตราแผ่นดินประกอบอยู่ด้วย เป็นธงสำหรับใช้ในการเดินเรือและกิจการพลเรือน เช่น สำหรับให้ประชาชนใช้ทั่วไป สำหรับเรือพาณิชย์ และการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ

       
ธงชาติสหรัฐเวเนซุเอลา ค.ศ. 1863 – 1905 (ดาว 7 ดวง) ธงชาติสหรัฐเวเนซุเอลา ค.ศ. 1905 – 1930 (ดาว 7 ดวง) ธงชาติสาธารณรัฐเวเนซุเอลา ค.ศ. 1930 – 2006 (ธงพลเรือน) ธงชาติสาธารณรัฐเวเนซุเอลา ค.ศ. 1930 – 2006 (ธงราชการ)

ในปี ค.ศ. 2006 ประธานาธิบดีอูโก ชาเบซ ฟรีอัส ได้ประกาศแผนที่จะเพิ่มจำนวนดาวในธงชาติจากเดิม 7 ดวง เป็น 8 ดวง ตามคำสั่งของประธานาบดีโบลิวาร์ซึ่งมีไว้ตั้งแต่ ค.ศ. 1817 แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแบบธงดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วก็ตาม ทว่าสิ่งนี้ก็ได้นำมาซึ่งการถกเถียงอย่างสำคัญในประเทศนี้เช่นกัน โดยเมื่อมีการประกาศเปลี่ยนธงชาติอย่างเป็นทางการนั้น กลุ่มผู้คัดค้านการเปลี่ยนธงซึ่งมีชื่อว่า National Resistance Command ได้แถลงจุดยืนที่จะไม่ใช้ธงชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ โดยพวกเขาได้อธิบายเหตุผลว่าค่าใช้จ่ายจำนวนมากจากการประกาศแบบธงชาติใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้ให้เวลาในการเปลี่ยนแปลงจนถึงปี ค.ศ. 2011 ไม่เพียงแต่เสียไปกับการการเปลี่ยนผืนธงต่างๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงในเอกสารที่มีภาพธงชาติหรือตราแผ่นดินด้วย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเวเนซุเอลาได้แถลงว่า การให้เวลาในการเปลี่ยนแปลงธงของภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรต่างๆ จนถึงปี ค.ศ. 2011 เป็นระยะเวลาที่เพียงพอแล้ว

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-02-22. สืบค้นเมื่อ 2009-04-27.
  2. Volker Preuß. "Flaggen del Venezuela" (ภาษาเยอรมัน). สืบค้นเมื่อ 2003-04-03.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้