รายชื่อธงในประเทศออสเตรีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือธงต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศออสเตรีย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับธงชาติ ดูที่ ธงชาติออสเตรีย

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ธงชาติ และ ธงค้าขาย ธงสามแถบสีแดง-ขาว-แดงตามแนวนอน ความกว้างเท่ากันทุกแถบ
  ธงรัฐบาล และ ธงรัฐนาวี ธงชาติออสเตรีย มีภาพตราแผ่นดินอยู่กลางธง

ธงประจำตำแหน่งแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ธงประจำตำแหน่งประธานาธิบดี ใช้ในงานพิธีการทางทหารเท่านั้น
  ธงหมายยศนายพลเอก

ธงประจำรัฐแก้ไข

ดูบทความหลักที่: ธงประจำรัฐในออสเตรีย
ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ธงรัฐบูร์เกนลันด์
  ธงรัฐคารินเทีย
  ธงรัฐโลเวอร์ออสเตรีย
  ธงรัฐซาลซ์บูร์ก
  ธงรัฐสติเรีย
  ธงรัฐทีโรล
  ธงรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย
  ธงรัฐโฟราร์ลแบร์ก
  ธงรัฐเวียนนา

ธงในอดีตแก้ไข

ธงชาติแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  ก่อน พ.ศ. 2461 ธงชาติออสเตรีย (ใช้เป็นธงประจำจักรวรรดิฮับส์บูร์ก ก่อนการประนีประนอมระหว่างออสเตรียกับฮังการี ใน พ.ศ. 2410)
  พ.ศ. 1403 – ก่อน พ.ศ. 2461 ธงแคว้นอาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย (Archduchy)
  พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2458 ธงจักรพรรดินาวี พ.ศ. 2329 - 2458, ธงค้าขาย พ.ศ. 2329 - 2412
  พ.ศ. 2412 - 2461 ธงค้าขาย (จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี)
  ธงราชการ และ ธงจักรพรรดินาวี (จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี)
  พ.ศ. 2461 ธงกองทัพ (จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี)
100px ธงจักรพรรดินาวี (จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี)
  พ.ศ. 2477 - 2481 ธงรัฐบาล และ ธงรัฐนาวี (สหพันธรัฐออสเตรีย) ธงชาติออสเตรีย มีภาพตราแผ่นดินอยู่กลางธง.

พระอิสริยยศแก้ไข

ภาพธง ระยะเวลาที่ใช้ธง การใช้ คำอธิบาย
  พ.ศ. 2371 - 2461 ธงสมเด็จรายพระจักรพรรดิแห่งออสเตรีย
  ก่อน พ.ศ. 2461
  พ.ศ. 2458 - 2461