ธงชาติมองโกเลีย

ธงชาติมองโกเลีย แบบปัจจุบันเริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน ภายในแบ่งริ้วธงขนาดเท่ากันเป็น 3 ริ้วตามแนวตั้ง พื้นนอกสีแดง ตรงกลางธงเป็นสีน้ำเงิน ที่ด้านคันธงนั้นมีเครื่องหมายซอยอนโบ (Soyonbo) สีเหลือง


Mongolia
Flag of Mongolia.svg
ชื่อธง ธงซอยอนโบสีทอง
การใช้ 111000
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2454 (ในยุคของจักรวรรดิมองโกเลีย)

12 มกราคม พ.ศ. 2535 (แก้ไบแบบธง)

ลักษณะ ริ้วธงขนาดเท่ากันเป็น 3 ริ้วตามแนวตั้ง พื้นนอกสีแดง ตรงกลางธงเป็นสีน้ำเงิน ที่ด้านคันธงนั้นมีเครื่องหมายซอยอนโบ (Soyonbo) สีเหลือง .

สัญลักษณ์ต่างๆ ในธง สามารถอธิบายได้ดังนี้

  • สีแดง หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าของชาติ
  • สีน้ำเงิน หมายถึง ประชาชนชาวมองโกลและความภักดีต่อชาติ
  • เครื่องหมายซอยอนโบ หมายถึง ลัทธิชาตินิยม และ พระพุทธศาสนา ภายในเครื่องหมายดังกล่าวยังประกอบด้วยสัญลักษณ์ย่อยอื่นๆ อีก ได้แก่
    • รูปพระอาทิตย์ (วงกลม) และพระจันทร์เสี้ยว หมายถึง ความมีชีวิตนิรันดร์
    • เครื่องหมายหยินหยาง หมายถึง ความสมดุลของชีวิตและธรรมชาติ
  • ความหมายโดยรวมของตราซอยอนโบ จึงหมายถึงเอกราช อธิปไตย และจิตวิญญาณชาวมองโกเลีย

พัฒนาการแก้ไข

รัฐมองโกเลียแก้ไข

สาธารณรัฐประชาชนมองโกเลียแก้ไข

ในสมัยที่มองโกเลียปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ (พ.ศ. 2492-พ.ศ. 2535) ได้มีการใช้ธงชาติซึ่งมีลักษณะที่เหมือนกันเกือบทุกประการกับธงชาติมองโกเลียปัจจุบัน ผิดกันแต่ว่าที่ยอดเครื่องหมายซอยอนโบนั้นมีรูปดาวสีเหลือง 5 แฉกอยู่ด้วย[1] (ซึ่งในธงชาติปัจจุบันไม่มีรูปดาว) ทั้งความหมายของสีในธงยังมีนิยามที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ สีแดงมีนัยความหมายถึงชัยชนะของลัทธิคอมมิวนิสต์ และดาวในเครื่องหมายซอยอนโบก็มีนัยความหมายถึงลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยเช่นกัน

แบบสีธงแก้ไข

แบบสีมาตรฐานของธงชาติมองโกเลียประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อ กรกฎาคม [[พ.ศ. 2554].[2]

Scheme สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง
CMYK 100-60-0-0 10-100-90-0 0-15-100-0

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Volker Preuß. "Flagge". สืบค้นเมื่อ 2003-09-07. (เยอรมัน)
  2. "Төрийн далбаа стандарттай болов". 2011-07-08. สืบค้นเมื่อ 2012-03-13. Text "Ерөнхийлөгчийн тамгын газар " ignored (help); Text " 100-60-0-0 " ignored (help); Text " 10-100-90-0 " ignored (help); Text " 0-15-100-0" ignored (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข