ธงชาติบัลแกเรีย

ธงชาติบัลแกเรีย (บัลแกเรีย: знаме на България zname na Balgariya) มีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งตามแนวนอนเป็น 3 แถบ แต่ละแถบมีความกว้างเท่ากันและเป็นแถบสีขาว สีเขียว และสีแดง เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง ธงดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อบัลแกเรียได้ประกาศเอกราชในปี พ.ศ. 2422 หลังสิ้นสุดสงครามรัสเซีย-ตุรกี ธงดังกล่าวนี้ได้มีการบรรจุภาพตราแผ่นดินไว้ด้วยในหลายสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่ประเทศนี้ใช้ชื่อว่าสาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย ธงแบบปัจจุบันนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 และได้รับการรับรองว่าเป็นธงชาติตามกฎหมายเมื่อ พ.ศ. 2542


ธงชาติบัลแกเรีย
Flag of Bulgaria.svg
การใช้ 111100
สัดส่วนธง 3:5
ประกาศใช้ พ.ศ. 2422 (ธงต้นแบบ)
พ.ศ. 2534 (ธงแบบปัจจุบัน)
ลักษณะ ธงสามสี แบ่งพื้นเป็นแถบ 3 แถบ ความกว้างเท่ากันตามแนวนอน แต่ละแถบเป็นสีขาว สีเขียว และสีแดง
Unofficial Bulgarian War-time flag.svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 001000
สัดส่วนธง 3:5
ประกาศใช้ พ.ศ. 2534
ลักษณะ ลักษณะคล้ายธงชาติ แต่สลับเอาสีแดงขึ้นมาไว้ข้างบน ส่วนสีเขียวและขาวอยู่ข้างล่าง เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าประเทศอยู่ในภาวะสงคราม.
Naval Ensign of Bulgaria.svg
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
การใช้ 000001
สัดส่วนธง 3:5
ประกาศใช้ พ.ศ. 2534
ลักษณะ ลักษณะคล้ายธงชาติ แต่แบ่งแถบสีขาวให้กว้างเป็น 4 ใน 6 ของส่วนกว้างธง แถบสีเขียวและสีแดงแต่ละแถบนั้นกว้าง 1 ใน 6 ส่วนของส่วนกว้าง ที่มุมธงด้านคันธงของพื้นสีขาว มีรูปสิงโตสีทองสวมมงกุฎยืนสองขา หันหน้าไปด้านคันธง

ประวัติแก้ไข

หลังสิ้นสุดสงครามรัสเซีย-ตุรกี พ.ศ. 2420-2421 แล้ว บัลแกเรียได้ประกาศจากเอกราชจักรวรรดิออตโตมัน เมื่อ พ.ศ. 2422 และกำหนดธงชาติของตนเองขึ้น มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทาร์นาโว อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกสุดของบัลแกเรีย ดังนี้

ในสมัยต่อมาเมื่อประเทศบัลแกเรียปกครองด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์ ได้มีการเพิ่มเครื่องหมายตราแผ่นดินในเวลานั้นไว้ที่ส่วนมุมบนด้านคันธงในพื้นสีขาว ลักษณะเป็นสิงโตยืนสองขาหันหน้าเข้าเสาภายใต้ดาวแดงห้าแฉกอยู่ในช่อรวงข้าว ใต้รูปดังกล่าวมีแพรแถบบรรจุเลขปี ค.ศ. 681 อันเป็นปีสถาปนารัฐบัลแกเรียขึ้นครั้งแรก และปี ค.ศ. 1944 อันเป็นปีที่พรรคคอมมิวนิสต์บัลแกเรียได้ปกครองประเทศ รูปดังกล่าวนี้ถูกยกเลิกไปเมื่อประเทศได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2533

รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย ค.ศ. 1991 ได้ระบุลักษณะของธงชาติบัลแกเรียซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันไว้ว่า

ส่วนในกฎหมายว่าด้วยตราแผ่นดินและธงชาติแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย ซึ่งประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2541 ได้บรรยายความเกี่ยวกับธงชาติไว้ว่า

มาตรฐานของสีธงแก้ไข

มาตรฐานของสีธงชาติบัลแกเรีย กำหนดโดยคณะกรรมการการจัดมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศบัลแกเรีย (Standardization and Metrology Committee) ดังนี้

ระบบสี สีขาว สีเขียว สีแดง
แพนโทน [4] Whiteness greater than 80%
(ค่าความสว่างมากกว่า 80%)
17-5936 18-1664
สีเว็บ[4] #FFFFFF #00966E #D62612

พัฒนาการแก้ไข

ราชรัฐ และ ราชอาณาจักรแก้ไข

ธงทหาร

สาธารณรัฐประชาชนแก้ไข

ธงชาติ
ธงกองทัพ
ธงนาวี
ธงฉาน

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Tarnovo Constitution of 1879" (in Bulgarian). Juridical Encyclopedia. สืบค้นเมื่อ 2007-09-15.
  2. "Constitution of the Republic of Bulgaria". National Assembly of the Republic of Bulgaria. สืบค้นเมื่อ 2007-09-15.
  3. "Law for the State Seal and National Flag of the Republic of Bulgaria". National Assembly of the Republic of Bulgaria. สืบค้นเมื่อ 2007-09-15.
  4. 4.0 4.1 Government of Bulgaria (2005). "Bulgaria's National Flag". สืบค้นเมื่อ 2007-11-09.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:สัญลักษณ์ของประเทศบัลแกเรีย