ท้าวศรีจุฬาลักษณ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ เป็นชื่อตำแหน่งพระสนม ในสมัยอยุธยาตำแหน่งนี้เป็นเชื้อพระวงศ์จากราชวงศ์พระร่วง อาจหมายถึง