ทุหศาลา เป็นธิดาคนสุดท้องของท้าวธฤตราษฎร์และพระนางคานธารี ในบรรดาพี่น้องเการพทั้งหมด และเป็นชายาของชัยทรัถ ซึ่งไม่มีบทบาทอะไรมากนักในเรื่อง