ทุน (หนังสือ)

ปกหนังสือเรื่อง ทุน

ทุน: บทวิพากษ์ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (เยอรมัน: Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie) เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมือง ที่เขียนขึ้นโดย คาร์ล มาร์กซ์ และได้มีการแก้ไขบางส่วนโดย ฟรีดริช เองเงิลส์ โดยมีเนื้อหาวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ระบบทุนนิยม ซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1867 และมีการตีพิมพ์เพิ่มอีกหลายครั้ง

การตีพิมพ์แก้ไข

หนังสือเรื่องทุนได้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1867 ต่อมา คาร์ล มาร์กซ์ ได้เสียชีวิตลงเมื่อ ค.ศ. 1883 เพื่อนร่วมงานของเขา ฟรีดริช เองเงิลส์ จึงได้นำมาปรับปรุงและตีพิมพ์ใหม่อีก 2 ครั้งในปี ค.ศ. 1885 และ ค.ศ. 1894

การแปลแก้ไข

หนังสือเรื่องนี้ได้รับการแปลเป็นหลายภาษา โดยฉบับภาษาอังกฤษได้รับการแปลโดย ซามูเอล มูร์ และ เอ็ดเวิร์ด อวีลิง ต่อมาได้มีการปรับปรุงใหม่ในมอสโคว และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการแปลเพิ่มเติมโดย เดวิด แมคเลลแลน

ดูเพิ่มแก้ไข