ที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ-คงคา

ที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ-คงคา (อังกฤษ: Indo-Gangetic Plain หรือ Indus-Ganga Plain) หรือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำตอนเหนือของอินเดีย (North Indian River Plain) เป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ 630 ล้านเอเคอร์ (2.5 ล้านตารางกิโลเมตร) บริเวณทางเหนือของเอเชียใต้ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศอินเดีย ส่วนตะวันออกของประเทศปากีสถาน พื้นที่ทั้งหมดของประเทศบังกลาเทศและที่ราบทางทิศใต้ของประเทศเนปาล[1] ชื่อเรียกตั้งตามแม่น้ำสินธุและแม่น้ำคงคา และยังครอบคลุมพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ด้วย ที่ราบมีขอบเขตทิศเหนือติดกับเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายและตะกอนน้ำพาที่อุดมสมบูรณ์จากแม่น้ำสองสายนี้ ที่ราบบริเวณปลายทิศใต้ คือบริเวณที่ราบสูงโชตนาคปุระ และทางทิศตะวันตกติดกับที่ราบสูงอิหร่าน

ที่ราบลุ่มแม่น้ำสินธุ-คงคา

อ้างอิง

แก้
  1. Taneja, Garima; Pal, Barun Deb; Joshi, Pramod Kumar; Aggarwal, Pramod K.; Tyagi, N. K. (2014). Farmers preferences for climate-smart agriculture: An assessment in the Indo-Gangetic Plain. Intl Food Policy Res Inst. p. 2.