ที่นี่ไทยพีบีเอส

(เปลี่ยนทางจาก ที่นี่ทีวีไทย)

ที่นี่ Thai PBS เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทรายงานข่าว-เหตุการณ์ปัจจุบันและสัมภาษณ์ ในเชิงเจาะลึกหรือวิเคราะห์ ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 22.00 - 23.00 น. ทาง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผลิตโดย สำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยพัฒนามาจากรายการ ตอบโจทย์ ที่ออกอากาศในช่วงแรกของการเปิดสถานีตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 โดยช่วงนั้นออกอากาศเพียงครึ่งชั่วโมง คือ เวลา 21.30 - 22.00 น. และได้กลายเป็นหนึ่งช่วงรายการ ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน, วราวิทย์ ฉิมมณี และช่วง ตอบโจทย์ Thai PBS ดำเนินรายการหลักโดย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ร่วมกับผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอสคนอื่นๆ ได้แก่ จีรชาตา เอี่ยมรัศมี

ที่นี่ไทยพีบีเอส
อัตลักษณ์ของรายการ
ประเภทรายงานข่าว-เหตุการณ์ปัจจุบันและสัมภาษณ์เชิงวิเคราะห์
พัฒนาโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
เสนอโดยดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน
วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
จีรชาตา เอี่ยมรัศมี
วราวิทย์ ฉิมมณี
สุธาศินี สุทธิบงกช
ผู้ประพันธ์เพลงธีม- เพลงประกอบที่จัดทำเองโดยสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (11 เมษายน 2554-ปัจจุบัน)
- signature ของ stephen arnold
(15 มกราคม พ.ศ. 2552 - 8 เมษายน พ.ศ. 2554)
- extreme ของ stephen arnold
(2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 - 14 มกราคม พ.ศ. 2552)
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
การผลิต
สถานที่ถ่ายทำสตูดิโอไทยพีบีเอส
ความยาวตอน45 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายไทยพีบีเอส
ออกอากาศ2 มิถุนายน พ.ศ. 2551[1] –
ปัจจุบัน
แหล่งข้อมูลอื่น
[[1] เว็บไซต์]

สำหรับรายการ ที่นี่ Thai PBS เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 (โดยออกอากาศต่อจาก ที่นี่ ทีวีไทย และ ตอบโจทย์ข่าว) และได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ และเวลาการออกอากาศมาเป็นระยะ ส่วนช่วง ตอบโจทย์ เริ่มออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ช่วงตอบโจทย์ได้แยกตัวจากรายการ โดยโอนย้ายการกำกับดูแลช่วงตอบโจทย์ ที่เดิมกำกับดูแลโดยสำนักข่าว ส.ส.ท. โอนไปอยู่กับสำนักรายการ ส.ส.ท. แทน และตั้งเป็นรายการอีกรายการหนึ่งคือ ตอบโจทย์ประเทศไทย ซึ่งมีนายภิญโญ ไตรสุริยธรรมาเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งหลังจากเกิดความขัดแย้งในการออกอากาศรายการตอบโจทย์ประเทศไทย จนนายภิญโญประกาศยุติการทำรายการ สำนักข่าว ส.ส.ท. จึงได้รับรายการนี้โอนย้ายคืนมาดำเนินการต่อตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยมีเปลี่ยนชื่อรายการเป็น ตอบโจทย์ Thai PBS และมีผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอส รวมถึงผู้ดำเนินรายการรับเชิญ สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำรายการ ได้แก่ จีรชาตา เอี่ยมรัศมี, ดาริน คล่องอักขระ (ในประเด็นด้านข่าวอากาศและภัยพิบัติ), อรอุมา เกษตรพืชผล, พิมพิมล ปัญญานะ เป็นต้น

อัตลักษณ์ของรายการ (พ.ศ. 2556-2559)

ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 รายการที่นี่ Thai PBSได้มีการปรับปรุงรายการใหม่ ปรับไตเติ้ลรายการ ฉาก และกราฟิกการออกอากาศ, นำช่วง "วาระประเทศไทย" กลับมาออกอากาศแทนช่วงข่าวค่ำ, คงช่วงอินไซด์ อาเซียนเอาไว้, เพิ่มช่วง "คิดยกกำลังสอง กับ Commentators" (ต่อมาเปลี่ยนชื่อช่วงให้สั้นลงเหลือเพียง "คิดยกกำลังสอง") การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการครั้งนี้ได้มีการนำรายการ "ตอบโจทย์ Thai PBS" กลับมาออกอากาศรวมเป็นช่วงหนึ่งในรายการ "ที่นี่ Thai PBS" ด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการในครั้งนี้ทำให้รวมเวลาออกอากาศรายการกลายเป็น 75 นาที (21.15 - 22.30 น.)

และตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ดำเนินรายการหลักได้ลาพักการทำรายการชั่วคราว เพื่อไปศึกษาต่อตามโปรแกรม Eisenhower Fellowships 2013 Southeast Asia Program (SEARP) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 50 วัน ทั้งนี้มีผู้ดำเนินรายการแทนเป็นการชั่วคราว คือ ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ดำเนินรายการหลัก และ จีรชาตา เอี่ยมรัศมี ดำเนินรายการช่วง "คิดยกกำลังสอง" อย่างไรก็ตาม ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน ก็ได้ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าว ทำรายงานข่าวจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาออกอากาศในรายการอย่างสม่ำเสมอ

ระยะเวลาในการออกอากาศแก้ไข

สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ วัน เวลา ช่วงระหว่าง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จันทร์ - ศุกร์ 21.30 - 22.00 น. 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (ตอบโจทย์)
จันทร์ - ศุกร์ 21.10 - 22.10 น. 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ที่นี่ ทีวีไทย)
จันทร์ - ศุกร์ 22.00 - 23.00 น. 1 เมษายน พ.ศ. 2552 - 8 เมษายน พ.ศ. 2554 (ที่นี่ ทีวีไทย)
จันทร์ - ศุกร์ 21.30 - 22.30 น. 11 เมษายน พ.ศ. 2554 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (ตอบโจทย์ข่าว และ ที่นี่ Thai PBS)
จันทร์ - ศุกร์ 22.00 - 22.30 น. 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (ที่นี่ Thai PBS)
จันทร์ - ศุกร์ 21.30 - 22.30 น. 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 - ตุลาคม พ.ศ. 2554 (ที่นี่ Thai PBS)
จันทร์ - ศุกร์ 22.00 - 23.00 น. พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (ที่นี่ Thai PBS)
จันทร์ - ศุกร์ 21.30 - 22.30 น. 2 มกราคม พ.ศ. 2555 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2555 (ที่นี่ Thai PBS)
จันทร์ - ศุกร์ 21.15 - 21.40 น. (ที่นี่ Thai PBS)
21.40 - 22.00 น. (ตอบโจทย์)
1 เมษายน พ.ศ. 2555 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
จันทร์ - ศุกร์ 21.15 - 21.45 น. 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (ที่นี่ Thai PBS)
จันทร์ - ศุกร์ 21.15 - 22.30 น. 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (ที่นี่ Thai PBS)
จันทร์ - ศุกร์ 21.10 - 22.00 น. (ที่นี่ Thai PBS)
22.00 - 22.30 น. (ตอบโจทย์)[2]
5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
จันทร์ - ศุกร์ 22.00 - 22.40 น. (ที่นี่ Thai PBS)
22.40 - 23.00 น. (ตอบโจทย์)
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
จันทร์ - ศุกร์ 21.10 - 21.40 น. (ที่นี่ Thai PBS)
21.40 - 22.00 น. (ตอบโจทย์)
1 มกราคม พ.ศ. 2561 - 11 มกราคม 2562
จันทร์ - ศุกร์ 20.20 - 20.40 น. (ตอบโจทย์)
21.30 - 22.10 น. (ที่นี่ Thai PBS)
14 มกราคม พ.ศ. 2561 - ไม่ทราบ
จันทร์ - พฤหัสบดี 21.45 - 22.30 น.(ที่นี่ Thai PBS) ไม่ทราบ - ปัจจุบัน
ศุกร์ 22.15 - 23.00 น.(ที่นี่ Thai PBS) ไม่ทราบ - ปัจจุบัน

การออกอากาศของรายการ ณ ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทยพีบีเอส-จุฬา นิวส์ เซ็นเตอร์แก้ไข

  • เนื่องจากหน้าที่ทำการของ ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต มีน้ำท่วม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 การทำข่าวประจำวันของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นไปอย่างยากลำบากมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานข่าวได้อย่างครบถ้วนและรอบด้านในสถานการณ์ที่กรุงเทพมหานครกำลังเผชิญน้ำท่วม จึงได้จัดตั้งศูนย์ข่าวขึ้น และออกอากาศตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และ กลับมาออกอากาศได้ตามปกติในวันถัดมา เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงสู่สภาวะปกติ[3]

การออกอากาศแก้ไข

  • วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 งดออกอากาศเนื่องจากไทยพีบีเอสถ่ายทอดสดรายการพิเศษ "เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก" เพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุนเข้าศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปทำการวิจัยศึกษาพัฒนา การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่เวลา 21:10-23:00 น.

ผู้ดำเนินรายการเฉพาะกิจแก้ไข

  • จีรชาตา เอี่ยมรัศมี
  • นันทินี ลายละเอียด
  • พรวดี ลาทนาดี
  • พิมพิมล ปัญญานะ
  • วรลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

อดีตผู้ดำเนินรายการแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ที่นี่ Thai PBS (13 ส.ค. 64)
  2. ผังรายการเดือนตุลาคม 2558
  3. ตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทยพีบีเอส-จุฬา นิวส์ เซ็นเตอร์