ทีวีเบลอเบลอ เป็นรายการปกิณกะโดยนำเสนอในรูปแบบล้อรายการโทรทัศน์ในยุค ๆ นั้น ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.20 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายการนี้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 และออกอากาศเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2547 สร้างสรรค์และผลิตรายการโดย บางกอกการละคอน และ โต๊ะกลมโทรทัศน์ โดยมีคุณธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม หรือ สังข์ 108 มงกุฎ เป็นผู้ควบคุมการผลิตรายการ

ทีวีเบลอเบลอ
ประเภทวาไรตีโชว์
เเรงบันดาลใจจากรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ในสมัยนั้น
ประเทศแหล่งกำเนิดประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับภาษาไทย
จำนวนตอน16
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม
บริษัทผู้ผลิตบางกอกการละคอน
โต๊ะกลมโทรทัศน์
ออกอากาศ
เครือข่ายช่อง 3
ออกอากาศ1 มกราคม 2547 (2547-01-01) –
15 เมษายน 2547 (2547-04-15)

ผู้ดำเนินรายการและนักแสดง แก้

รายการทีวีเบลอเบลอมีผู้ดำเนินรายการเป็นผู้หญิงโดยสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปทุกสัปดาห์ซึ่งในขณะนั้นผู้ดำเนินรายการทั้งหมดยังเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยตั้งแต่การออกอากาศครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายมีผู้ดำเนินรายการถึง 14 คนดังนี้

สำหรับนักแสดงในรายการทีวีเบลอเบลอนี้โดยส่วนมากทีมงานจะคัดเลือกคนที่มีรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพและลักษณะเฉพาะที่เหมือนกับบุคคลมีชื่อเสียง ณ ขณะนั้นที่ต้องการจะล้อเลียน ซึ่งนักแสดงในรายการนี้ เช่น ธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม ปริญญ์ วิกรานต์ ก่อ กมลพัฒนะ และอื่น ๆ อีกมากมาย นักแสดงแทบทั้งหมดล้วนมาจากนิสิตในขณะศึกษาและนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รูปแบบรายการและชื่อรายการย่อยต่าง ๆ แก้

รูปแบบรายการจะเป็นการล้อเลียนรายการโทรทัศน์ที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้น เช่น ถึงลูกถึงคน แฟนพันธุ์แท้ เจาะใจ เรื่องจริงผ่านจอ ปลดหนี้ เป็นต้น บางช่วงอาจมีการเสียดสีทางสังคมบ้าง โดยมีรายการย่อยต่าง ๆ ดังนี้

ถึงไหนถึงกัน แก้

เป็นรายการที่ล้อรายการ ถึงลูกถึงคน ของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ซึ่งเป็นรายการสนทนาอภิปรายที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น โดยมีผู้ดำเนินรายการที่ใช้ชื่อว่า สรยศ สุทัดซะนะจนชินตา และมีผู้ร่วมรายการหมุนเวียนกันไปโดยแต่ละคนก็จะล้อบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ผู้พันแซนเด้อ คุณหมอสุรพันธ์ พัวพันวงศ์ (เลียนแบบ นายแพทย์สุรพงศ์ อำพันวงษ์) เป็นต้น ช่วงนี้จะนำเสนอประเด็นเนื้อหาที่เสียดสีหรือสะท้อนสังคมในขณะนั้น

แฟนพันธุ์ทองแท้ แก้

เป็นรายการที่ล้อรายการเกมโชว์ควิซโชว์ชื่อดังระดับตำนานอย่าง แฟนพันธุ์แท้ ของ ปัญญา นิรันดร์กุล โดยมีผู้ดำเนินรายการใช้ชื่อว่า คุณปั้นหยา (แสดงโดย ก่อ กมลพัฒนะ) ช่วงนี้จะมีตัวละครที่เป็นผู้แข่งขันสลับเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ และเกมที่ใช้ในการนำเสนอนั้น ล้วนออกไปในลักษณะกวน ๆ หรือสองแง่สองง่าม โดยเฉพาะในหมวดคุณสมบัตินั้น คำใบ้แต่ละคำทำให้ผู้แข่งขันคิดไปอีกแบบหนึ่ง แต่ผลออกมาในอีกแบบหนึ่ง และช่วงนี้มีผู้สนับสนุนโดยใช้ชื่อว่า ชะมด (เลียนแบบยี่ห้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งที่สนับสนุนรายการแฟนพันธุ์แท้ในขณะนั้น)

เจ็บใจ แก้

เป็นรายการที่ล้อเลียนชื่อรายการเจาะใจ แต่รูปแบบช่วงนี้จะนำเสนอบุคคลที่ไม่น่าเอาอย่างในสังคมมาพูดคุยในรายการ โดยรูปแบบรายการได้รับแรงบันดาลใจจากช่วงบุคคลตัวอย่างหรือบุคคลเยี่ยงอย่างในรายการ เพชฌฆาตความเครียด เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่แล้ว โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ สังข์ 108 มงกุฎ

จับเข่าคุ้ย แก้

เป็นรายการที่ล้อรายการ จับเข่าคุย ของสรยุทธ สุทัศนะจินดาซึ่งเป็นรายการสัมภาษณ์ที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น โดยมีผู้ดำเนินรายการที่ใช้ชื่อว่า สรยศ สุทัดซะนะจนชินตา (แสดงโดย ปริญญ์ วิกรานต์ โดยเป็นคนละคนกับผู้แสดงในรายการถึงไหนถึงกัน) และมีผู้ร่วมรายการหมุนเวียนกันไปโดยแต่ละคนก็จะล้อบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น พบน์ อารมณ์ (เลียนแบบ พจน์ อานนท์) น้องพับ (เลียนแบบ น้องพลับ ศิลปินเด็กในสมัยนั้น) เป็นต้น

เรื่องจวนจริงผ่านจอ แก้

เป็นรายการที่ล้อรายการเรื่องจริงผ่านจอ แต่ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอภาพจากกล้องวงจรปิดสะท้อนสังคมปัจจุบันและแฝงอารมณ์ขันอีกด้วย โดยมีผู้ดำเนินรายการที่ใช้ชื่อว่า ตั้ว สราญอยู่ (เลียนแบบ ศรัณยู วงศ์กระจ่าง (2503-2563)ผู้ดำเนินรายการเรื่องจริงผ่านจอในขณะนั้น)

มิติลี้ลับแล แก้

เป็นรายการที่ล้อรายการ มิติลี้ลับ ซึ่งเป็นรายการผีที่ได้รับความนิยมและมีคนพูดถึงในขณะนั้น ช่วงนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าผีมีอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งตอนท้ายผู้ดำเนินรายการมักอ้างว่าไปถ่ายทำทีไรไม่มีผีสักตัวเลย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วกลับตรงกันข้าม โดยมีผู้ดำเนินรายการที่ใช้ชื่อว่า ดีเจแป๋ง กระพรวน น้องพลับ (เลียนแบบ ดีเจป๋อง กพล ทองพลับ) และน้องกิ๊บ มยุรา หลอกขุดมัน (เลียนแบบ กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์)

สุขชาวบ้าน แก้

เป็นรายการที่ล้อช่วง ทุกข์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ในทางเสียดสีสังคมแฝงอารมณ์ขันและแนวประชดประชัน เช่น ถนนหนทาง รถสาธารณะ ภัยใกล้ตัว ฯลฯ โดยมีผู้นำเสนอที่ใช้ชื่อว่า สมภพ ช่อประดับ พร้อมกับนักแสดงจำนวนหนึ่งที่แสดงเป็นชาวบ้านในละแวกนั้น ๆ เอกลักษณ์ของช่วงนี้คือ เมื่อผู้นำเสนอพูดทุก 1 ข้อความ ผู้นำเสนอและนักแสดงจะพร้อมกันเฮแบบสะใจเชิงประชด และจะปิดท้ายด้วยการร้องเพลงซึ่งทำนองก็จะคล้าย ๆ กับเพลงที่ขึ้นต้นว่า โอ้ทะเลแสนงาม... ในสมัยแรก ๆ นั้นกลุ่มนี้จะมีกลองประกอบจังหวะ แต่ในระยะต่อ ๆ มาไม่มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะใด ๆ เลย

ในช่วงวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 รายการนี้ถูกกลับมาพูดถึงและเป็นประเด็นอีกครั้งบนโลกออนไลน์ ในกรณีของถนนพระรามที่ 2 ที่ยังคงดำเนินการก่อสร้างไม่เสร็จ จนทีมนักแสดงของรายการนี้ กลับมาผลิตรายการบนโซเชียลมีเดีย ในทางเพจเฟสบุ๊ค สุขชาวบ้าน

สปอร์ตทิพย์ แก้

เป็นรายการที่ล้อรายการ สปอร์ตทิปส์ ซึ่งช่วงนี้จะนำเสนอกฎ กติกา มารยาทในการเล่นกอล์ฟ ในรูปแบบแฝงอารมณ์ขันแบบไม่มีพิษไม่มีภัย โดยมีผู้ดำเนินรายการที่ใช้ชื่อว่า พิษณุโลก เข็มนินกลัด (เลียนแบบ พิศณุ นิลกลัด ผู้ประกาศข่าวและผู้บรรยายกีฬาชื่อดัง)

สังคมเริงรมย์ แก้

เป็นรายการที่ล้อรายการ สังคมบันเทิง ของทางช่อง 3 ซึ่งเป็นรายการที่มีคนพูดถึงในขณะนั้น โดยมีผู้ดำเนินรายการที่ใช้ชื่อว่า เอิร์ท พรหมพิราม ยุวทูต (เลียนแบบ เอิ๊ก พรหมพร ยูวะเวส ผู้ประกาศข่าวบันเทิงชื่อดังในขณะนั้น) ลักษณะโดดเด่นของผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้คือมีลักษณะท่าทางเหมือนกับคุณเอิ๊กหรืออาจเกินจริงก็ได้

ข่าวสั้นและ 30 วินาทีข่าว แก้

เป็นช่วงที่ล้อรายการข่าวสั้นรวมไปถึง 180 วินาทีข่าว ของทางช่อง 3 ด้วย โดยมีผู้ประกาศข่าวที่ใช้ชื่อว่า จราจร ติดยานยนต์ (เลียนแบบ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง) การนำเสนอข่าวในช่วงนี้มักนำเสนอด้วยความฮาและตลก เช่น ในช่วง 30 วินาทีข่าว ผู้ประกาศข่าวอ่านข่าวอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลา แต่ก็ไม่ทันเวลา เป็นต้น

คนคั้นฅน แก้

เป็นรายการที่ล้อรายการ คนค้นฅน โดยช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอบุคคลที่สนใจและแฝงด้วยอารมณ์ขันล้อเลียนรายการคนค้นฅน มีผู้ดำเนินรายการที่ใช้ชื่อว่า สุดจะทน ธรรมดา (เลียนแบบ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้ดำเนินรายการคนค้นฅน)

พิเภกละกัน แก้

เป็นรายการที่ล้อเลียนรายการเกมโชว์ควิซโชว์ชื่อดังในขณะนั้นอย่าง เกมทศกัณฐ์ ของ ปัญญา นิรันดร์กุล เป็นการล้อเลียนการทายใบหน้าบุคคล ทั้งนี้มีบางหน้าที่ปรากฏออกมาให้เรียกเสียงฮาของผู้ชม โดยมีผู้ดำเนินรายการที่ใช้ชื่อว่า คุณปั้นหยา (แต่ผู้แสดงเป็นคนละคนกับรายการแฟนพันธุ์ทองแท้)

ทำผิดอย่าเผลอเชียวนะ แก้

เป็นรายการที่ล้อเลียนรายการ ทำผิดอย่าเผลอ ของไอทีวี ช่วงนี้เป็นการนำเสนอพฤติกรรมของบุคคลที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรมต่างๆ เช่น บ่อนการพนัน ยาเสพติด ฯลฯ และแฝงอารมณ์ขัน

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  • รายการ ทีวีเบลอเบลอ ที่อัปโหลดโดยโต๊ะกลมโทรทัศน์ ผ่านช่องทางยูทูบ [1]
  • VCD รายการทีวีเบลอเบลอ ของโต๊ะกลมโทรทัศน์