ทีวี บูรพา (อังกฤษ: TV Burabha) เป็นบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทสารคดีและสื่อสิ่งพิมพ์ ในประเทศไทย ที่ก้าวย่าง มุ่งสร้างสรรค์งานคุณภาพ เป็นบริษัทย่อยของเจเอสแอล โกลบอล มีเดีย ก่อตั้งโดย สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ รายการ คนค้นฅน เป็นรายการแรกที่ผลิตโดย ทีวีบูรพา ต่อมาผลิตรายการ กบนอกกะลา คิดข้ามเมฆ หลุมดำ จุดเปลี่ยน ฯลฯ ล้วนแต่เป็นงานที่ผลิตขึ้น เพื่อการร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม ตามเจตนารมณ์ ในการประกอบธุรกิจ เพียงอย่างเดียว แต่สื่อโทรทัศน์ยังมีความสำคัญต่อสังคมโดยภาพรวม ก่อตั้งที่ ซอยรามคำแหง 43/1 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันได้ย้ายสำนักงานไปที่ 246/8 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร)

บริษัท ทีวี บูรพา จำกัด
TV Burabha Co.,Ltd
ประเภทบริษัทจำกัด
ก่อตั้งพ.ศ. 2545
สำนักงานใหญ่246/8 ซอยโยธินพัฒนา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ-ประธานบริษัท
ผลิตภัณฑ์รายการโทรทัศน์ สารคดี สื่อสิ่งพิมพ์
เว็บไซต์ทีวีบูรพา

ประวัติของบริษัท แก้

ทีวีบูรพา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 จากการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ หรือที่เรียกว่า รายการน้ำดี ก่อตั้งโดย สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ (เช็ค) และกลุ่มคนที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่ในแวด-วงโทรทัศน์มาก่อน โดยจุดเริ่มต้นของกลุ่มคนเหล่านี้มาจากการทำงานใน เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย แต่ด้วยความคิด และอุดมคติที่มีคล้ายๆกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งบริษัททีวี บูรพาขึ้น ซึ่งรายการ คนค้นฅน เป็นรายการแรกที่มีการผลิต ก่อนก่อตั้งบริษัทตามกฎหมาย

รูปแบบรายการโทรทัศน์ แก้

รูปแบบรายการโทรทัศน์ของบริษัทนั้น มีวัตถุประสงค์หลักคือ การผลิตรายการสารคดี ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยเน้นให้ความสำคัญว่ารายการที่ทำนั้น จะต้องทำเพื่อให้เกิดผล และเกิดประโยชน์แก่คนดู ไม่ใช่ให้เพื่อดูผ่านๆไป ไม่ใช่ทำเหมือนละคร ดูแล้วก็ผ่านไป แต่สิ่งที่รายการทำนั้นได้ให้อะไรกับคนดู คนดูได้อะไรจากรายการ กับสิ่งที่รายการทำอยู่


แผนผังองค์กรของบริษัท แก้

ทีวี บูรพา เป็นบริษัทที่มีขนาดเล็ก จึงแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆไม่มาก โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ๆก็คือ ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายผลิต ซึ่งฝ่ายบริหารก็จะประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายผลิต โดยแบ่งเป็นฝ่ายผลิตของแต่ละรายการ ได้แก่ รายการคนค้นคน รายการกบนอกกะลา รายการจุดเปลี่ยน รายการแผ่นดินไท รายการพลเมืองเด็ก ฯลฯ และ 1 นิตยสารคือ นิตยสาร ค.ฅน นอกนั้นก็คือ ฝ่ายธุรกิจ (Business) ฝ่ายบัญชี ธุรการ การเงิน และฝ่ายบุคคล รวมอยู่ด้วยกันหรือที่เรียกว่า Max office

ผู้ดำเนินรายการ แก้

ผู้ดำเนินรายการในปัจจุบัน แก้

พิธีกรเปิดรายการและพิธีกรภาคสนาม รายการ คนค้นฅน (2546 - ปัจจุบัน) , อดีตพิธีกรเปิดรายการ หลุมดำ (2548 - 2550), ผู้มาเยือน (2550) และ จุดเปลี่ยน (กุมภาพันธ์ 2550 - ธันวาคม 2551)

พิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (2547 - ปัจจุบัน) ,อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ คนค้นฅน (2546 - 2547)

พิธีกรภาคสนาม รายการกบนอกกะลา (สิงหาคม 2550 - พฤษภาคม 2552, สิงหาคม 2553 - ปัจจุบัน) ,อดีตพิธีกรรายการ คิดข้ามเมฆ (กุมภาพันธ์ 2552 - ธันวาคม 2552)

พิธีกรภาคสนาม รายการ คนค้นฅน ,อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ แผ่นดินเดียวกัน บ้านฉัน บ้านเธอ (2551) และ อดีตพิธีกรภาคสนาม พลเมืองเด็ก (2551)

พิธีกรภาคสนาม รายการกบนอกกะลา อดีตพิธีกร รายการ หม้อข้าวหม้อแกง (2554) ,อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ สนุกยกครัว (2553)

พิธีกรภาคสนาม รายการ กระบี่มือหนึ่ง (กันยายน 2553 - ปัจจุบัน)

พิธีกรรายการ อาโนเวชั่น สิ่งประดิษฐ์ อาทิตย์อุทัย (5 กันยายน 2558 - ปัจจุบัน) อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (เมษายน 2552 - ธันวาคม 2555) , พิธีกรสตูดิโอรายการ กระบี่มือหนึ่ง (กันยายน 2553 - ธันวาคม 2555) อดีตพิธีกรรายการหลงเทศกาลโลก (7 กุมภาพันธ์ 2558 - 29 สิงหาคม 2558)

พิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (กุมภาพันธ์ 2552 - กรกฎาคม 2556 , กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน)

ผู้ดำเนินรายการในอดีต แก้

อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา(2548 - เมษายน 2550) , แผ่นดินเดียวกัน บ้านฉัน บ้านเธอ (กันยายน 2550 - มิถุนายน 2551) พิธีกรเปิดรายการ สนุกยกครัว (2553) และ พลเมืองเด็ก (สิงหาคม 2551 - 2552)

พิธีกรรายการ หม้อข้าวหม้อแกง (2554) ,อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (2547 - 2552) , พิธีกรเปิดรายการ แผ่นดินเดียวกัน บ้านฉัน บ้านเธอ (กันยายน 2550 - มิถุนายน 2551) และ พิธีกรเปิดรายการ พลเมืองเด็ก (สิงหาคม 2551 - 2552) ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการ สาระพันธุ์สัตว์ ทางช่องไทยรัฐทีวี

อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ แผ่นดินเดียวกัน บ้านฉัน บ้านเธอ (2551), จุดเปลี่ยน (2550) และ กบนอกกะลาวาไรตี้ (2553)

อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (สิงหาคม 2550 - มกราคม 2552)

อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (2549 - กรกฎาคม 2550)

อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ จุดเปลี่ยน (กุมภาพันธ์ 2550 - ธันวาคม 2551)

อดีตพิธีกรเปิดรายการ คนค้นคน (เมษายน 2546 - 2549) (ถึงแก่กรรม 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549)

พิธีกรภาคสนาม รายการ คนค้นฅน , อดีตพิธีกรเปิดรายการและพิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (ตุลาคม 2547 - กรกฎาคม 2553) แผ่นดินไท (2551) และ สถานีแรงงาน (2552)

พิธีกรภาคสนาม รายการ คนค้นฅน (สิงหาคม 2550 - มิถุนายน 2555) , อดีตพิธีกรภาคสนาม รายการ หลุมดำ (2548 - 2550) และ ผู้มาเยือน (2550)

พิธีกรภาคสนาม รายการ คนค้นฅน (พ.ศ. 2549 - ไม่ทราบเวลาที่อยู่ถึง)

พิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (ตุลาคม 2552 - ไม่ทราบเวลาที่อยู่ถึง)

พิธีกรภาคสนาม รายการ กบนอกกะลา (2553 - 2558) ลาออกไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดา

พิธีกรสตูดิโอรายการ กระบี่มือหนึ่ง (กันยายน 2553 - 2559) , อดีตพิธีกรรายการ จุดเปลี่ยน (กุมภาพันธ์ 2550 - ธันวาคม 2551) พิธีกรรายการ คิดข้ามเมฆ (กุมภาพันธ์ 2552 - ธันวาคม 2552) พิธีกรสตูดิโอรายการ เจ๊รู้ สรรหามาเล่า (2557 - 2558)

พิธีกรสตูดิโอรายการ กระบี่มือหนึ่ง (มกราคม 2556 - 2559) ปัจจุบันเป็นนักข่าวสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์

รายการโทรทัศน์ แก้

รายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในปัจจุบัน แก้

รายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศซ้ำ แก้

รายการโทรทัศน์ที่ยุติการผลิดและออกอากาศไปแล้ว แก้

สื่อสิ่งพิมพ์ แก้

นิตยสารรายเดือน แก้

การ์ตูน กบนอกกะลา แก้

การ์ตูน กบนอกกะลา ฉบับเสริม
  • เล่มที่ 1 ตอน ย.ยุง ยุ่งจัง (ยุงลาย ยุงร้าย)
  • เล่มที่ 2 ตอน หมึกบด หมึกหมด
  • เล่มที่ 3 ตอน ตามรอยปลาทู

หนังสืออื่นๆ แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

Fanpage รายการกระบี่มือหนึ่ง https://www.facebook.com/krabitv7 Facebook รายการกระบี่มือหนึ่ง https://www.facebook.com/krabiuser

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  1. "www.tvburabha.com/tvb/home/program_list.asp?cate=33". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-11-29. สืบค้นเมื่อ 2010-09-11.
  2. ทีวีบูรพาส่งกระบี่มือหนึ่งประลองยุทธช่อง 7 สี