ทาวีซูเพลบา

"ทาวีซูเพลบา" (จอร์เจีย: თავისუფლება) เป็นชื่อเพลงชาติในปัจจุบันของประเทศจอร์เจีย เพลงนี้เริ่มใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2547[1] พร้อมกับธงชาติใหม่ซึ่งเรียกชื่อว่า "ธงห้ากางเขน" และตราแผ่นดินแบบใหม่ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติดอกกุหลาบ โค่นล้มรัฐบาลจอร์เจียชุดเก่าโดยปราศจากการนองเลือดในปีนั้น ทำนองเพลงมาจากอุปรากรจอร์เจียเรื่อง เอบซาลอบและเอเตรี (Abesalom da Eteri) และเรื่อง รัตติกาล (Daisi) ซึ่งเป็นผลงาน ซาคารีอา พาลีอัชวีลี นักประพันธ์ชาวจอร์เจีย (ზაქარია ფალიაშვილი, พ.ศ. 2414–2476) โดยอีออเซบ เกจักมัดเซ (იოსებ კეჭაყმაძე) เป็นผู้ดัดแปลงทำนองเพื่อใช้เป็นเพลงชาติ ส่วนเนื้อร้องประพันธ์โดยดาวิท มาฆรัดเซ (დავით მაღრაძე)[2]

ทาวีซูเพลบา
Tavisupleba sheet music geo.jpg
โน้ตเพลงทาวีซูเพลบา
เนื้อร้องดาวิท มาฆรัดเซ
ทำนองซาคารีอา พาลีอัชวีลี
รับไปใช้20 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ตัวอย่างเสียง
ทาวีซูเพลบา (บรรเลง)

เนื้อร้องแก้ไข

ภาษาจอร์เจียแก้ไข

ภาษาจอร์เจีย ปริวรรตเป็นอักษรโรมัน สัทอักษรสากล คำแปล
თავისუფლება
Tavisupleba

ჩემი ხატია სამშობლო,
სახატე მთელი ქვეყანა,
განათებული მთა-ბარი,
წილნაყარია ღმერთთანა.
თავისუფლება დღეს ჩვენი
მომავალს უმღერს დიდებას,
ცისკრის ვარსკვლავი ამოდის
ამოდის და ორ ზღვას შუა ბრწყინდება,
და დიდება თავისუფლებას,
თავისუფლებას დიდება!

Čemi xaṭia samšoblo,
Saxaṭe mteli kveqana,
Ganatebuli mta-bari
Ċilnaqaria Ɣmerttana.
Tavisupleba dɣes čveni
Momavals umɣers didebas,
Cisḳris varsḳvlavi amodis
Amodis da or zɣvas šua brč̣qindeba,
Da dideba tavisuplebas,
Tavisuplebas dideba!

[t͡ʃʰɛmi xɑt’iɑ sɑmʃɔblɔ |]
[sɑxɑt’ɛ mtʰɛli kʰwɛq’ɑnɑ |]
[gɑnɑtʰɛbuli mtʰɑ bɑri]
[t͡sʼilnɑq’ɑriɑ ɣmɛrttʰɑnɑ ‖]
[tʰɑwisupʰlɛbɑ dɣɛs t͡ʃʰwɛni]
[mɔmɑwɑls umɣɛrs didɛbɑs |]
[t͡sʰisk’ris wɑrsk’wlawi ɑmɔdis]
[ɑmɔdis dɑ ɔr zɣwɑs ʃuɑ brt͡ʃ’q’indɛbɑ |]
[dɑ didɛbɑ tʰɑwisupʰlɛbɑs |]
[tʰɑwisupʰlɛbɑs didɛbɑ ‖]

สิ่งที่ข้าเทิดทูนคือมาตุภูมิ,
และทั่วโลกาคือที่ตั้งของสิ่งที่ข้าบูชานั้น,
ภูผาและหุบเขาอันเปล่งประกาย
คือสิ่งที่พระเจ้าประทานไว้
อิสรภาพแห่งเราในวันนี้
จงขับขานสู่ความรุ่งเรืองแห่งอนาคตกาล,
ดาวประกายพรึกยามรุ่งขึ้นสู่ฟ้า
และส่องประกายระหว่างสองห้วงทะเล
จงสรรเสริญต่ออิสรภาพ,
อิสรภาพจงเจริญ!

ภาษาอับฮาเซียแก้ไข

ภาษาอับฮาเซีย อักษรซีริลลิก ปริวรรตเป็นอักษรโรมัน สัทอักษรสากล
Ашәа азаҳҳәоит ҳныха, ҳаҧсадгьыл
Иҳазгәакьоу, иҧшьоу ҳтәыла.
Мрала ирлашоул ҳа ҳадгьыл,
Уи азоул изахьӡу амратәыла.
Иахьа иҳамоу ахақәиҭра
Ашәа азаҳҳәоит гәырӷьа бжьыла,
Аеҵәа ҩ-мшынк рыбжьара
Икаҧхоит Анцәа имч ала,
Иныҳәазааит ахақәиҭра,
Ахақәиҭра амч-алша.
Ašwa azahhwoit hnycha, hapsadg'yl
Ihazgwak'ou, ipš'ou htwyla
Mrala irlašoul ha hadg'yl
Ui azoul izach'ӡu amratwyla
Iach'a azahhwout ahaķwițra

ข้อบังคับแก้ไข

ตามข้อบังคับรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐจอร์เจีย หมวด 3 มาตรา 4 และ 5 เพลงชาติจอร์เจียจะใช้บรรเลงในการเปิดและปิดพิธีการต่าง ๆ ที่สำคัญ และจะใช้บรรเลงเป็นสัญญาณการกล่าวคำปฏิญาณของสมาชิกรัฐภายหลังจะมีการเลือกตั้งและมีสมาชิกรัฐสภาเป็ฯจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด (ตามหมวด 25 มาตรา 124.7 ของข้อบังคับดังกล่าว) นอกจากนี้ยังใช้บรรเลงก่อนที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจอร์เจียจะแถลงรายงานประจำปีต่อรัฐสภาด้วย

ในเวลาเปิดและปิดสถานีโทรทัศน์และวิทยุของจอร์เจีย เช่น โทรทัศน์สาธารณะจอร์เจียและสถานีโทรทัศน์อิดจารา ก็ได้มีการใช้เพลงนี้บรรเลงเป็นสัญญาณการเปิดและปิดสถานีเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ[3]

สื่อแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Parliament of Georgia. The Constitutional Law on the National Anthem of Georgia (No 72-2s; საქართველოს ორგანული კანონი "საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის შესახებ"). Retrieved Apr. 4, 2006 .
  2. Parliament of Georgia The First Plenary Meeting of Parliament Archived 2007-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Apr. 22, 2004. Retrieved Apr. 3, 2006.
  3. The Washington TimesBush praises Georgians, by Joseph Curl. May 11, 2005. Retrieved Apr. 4, 2006.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข