ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว

ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว (อังกฤษ: Sikhio Interchange) เป็นทางแยกต่างระดับแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นจุดตัดระหว่างถนนมิตรภาพ ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ และถนนสถลมารค

ทางแยกต่างระดับ สีคิ้ว
แผนที่
ชื่ออักษรไทยสีคิ้ว
ชื่ออักษรโรมันSikhio
ที่ตั้งตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ทิศทางการจราจร
ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ
» ชัยภูมิ
ถนนมิตรภาพ
» นครราชสีมา
ถนนสถลมารค
» บุรีรัมย์
ถนนมิตรภาพ
» สระบุรี