ทางแยก (อังกฤษ: intersection) เป็นจุดตัดที่อยู่ในระดับเดียวกันของถนนสองสายขึ้นไปที่มาบรรจบกันหรือตัดข้ามกัน ได้แก่ สามแยก เช่น สามแยกรูปตัวที (T junction) หรือ สามแยกรูปตัววาย (Y junction) หรือสี่แยก ห้าแยก หรือมากกว่านั้น ทางแยกต่าง ๆ มักจะมีการควบคุมโดยไฟจราจร หรือมีการสร้างวงเวียน หรือทั้งสอง

ทางแยกในคาร์คิฟ ประเทศยูเครน
ทางแยกในมากาตี ประเทศฟิลิปปินส์

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้