ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198 (เขาสวนทุเรียน - อ่าวมะม่วง) เป็นทางหลวงแผ่นดิน มีจุดเริ่มต้นที่แยกนาสัก สิ้นสุดที่จุดบรรจบระหว่าง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198 (เขาสวนทุเรียน - อ่าวมะม่วง) กับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4096 (เขาปีบ - ปากน้ำตะโก) บริเวณหาดอรุโณทัย อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร รวมระยะทาง ประมาณ 13 กิโลเมตร