เปิดเมนูหลัก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004 (สายแยกค่ายจิรประวัติ–ซับสมอทอด) เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทางตลอดทั้งสาย 111.889 กิโลเมตร

Thai Highway-3004.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:111.889 กิโลเมตร (69.525 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันตก:Thai Highway-1.svg ถนนพหลโยธิน / Thai Highway-3001.svg ทล.3001 ใน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
 Thai Highway-11.svg ทล.11 ใน อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-21.svg ทล.21 ใน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงสายนี้เริ่มต้นจากถนนพหลโยธิน ที่แยกค่ายจิรประวัติ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านสถานีรถไฟนครสวรรค์ ข้ามทางรถไฟสายเหนือ ผ่านตำบลพระนอน เข้าเขตอำเภอท่าตะโก ที่ตำบลวังมหากร ผ่านตัวอำเภอท่าตะโก เข้าเขตอำเภอไพศาลี ผ่านสี่แยกไดตาล ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ผ่านตัวอำเภอไพศาลี จากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านบ้านวังพิกุล ไปสิ้นสุดที่ถนนคชเสนีย์ ที่แยกซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน

โดยทางหลวงแผ่นดินหมาย 3004 มีเขตความดูแลรับผิดชอบดังนี้

  1. แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 ระยะทาง 13.298 กม. (ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง กม. 13+298)
  2. แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) ระยะทาง 78.368 กม. (ตั้งแต่ กม. 13+298 ถึง กม. 91+666)
  3. แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บึงสามพัน) ระยะทาง 20.223 กม. (ตั้งแต่ กม. 91+666 ถึง 111+889)

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004 ทิศทาง: จิรประวัติ - ซับสมอทอด
จังหวัด อำเภอ กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 0+000 แยกจิรประวัติ เชื่อมต่อจาก:   ทล.3001 จาก ค่ายทหารจิรประวัติ
  ทล.1 ไป นครสวรรค์, พิษณุโลก, กำแพงเพชร   ทล.1 ไป ชัยนาท, อุทัยธานี, กรุงเทพฯ
3+298 แยกสถานีรถไฟนครสวรรค์ ไม่มี   ทล.3004 ไป อ.ท่าตะโก
ตรงไป:   ทล.3561 เข้าสถานีรถไฟนครสวรรค์
12+582 แยกพระนอน นว.4066 ทางหลวงชนบท นว.4066 ไป อุทยานนกน้ำบึงบอระเพ็ด ไม่มี
15+005 ไม่มี นว.4015 ทางหลวงชนบท นว.4015 ไป บ.ซับผักกาด
16+685 ไม่มี นว.4028 ทางหลวงชนบท นว.4028 ไป บ.พุตาเมือง
ท่าตะโก 20+630 แยกวังมหากร นว.4048 ทางหลวงชนบท นว.4048 ไป บ.พนมเศษ ไม่มี
26+698 แยกโค้งวิจารณ์ ไม่มี   ทล.3327 ไป อ.พยุหะคีรี
29+940 ไม่มี นว.4010 ทางหลวงชนบท นว.4010 ไป บ.หลักสิบเก้า
38+340 แยกหัวถนน ไม่มี   ทล.1145 ไป อ.ตากฟ้า
44+648 แยกท่าตะโก   ทล.1119 ไป อ.หนองบัว ไม่มี
49+063 นว.2019 ทางหลวงชนบท นว.2019 ไป บ.ตุ๊กแก ไม่มี
ไพศาลี 54+930 แยกไดตาล   ทล.11 ไป อ.หนองบัว, พิจิตร   ทล.11 ไป อ.ตากฟ้า, กรุงเทพ
58+200 ไม่มี นว.4020 ทางหลวงชนบท นว.4020 ไป บ.สำโรงชัย
64+660 แยกไพศาลี   ทล.3004 ไป อ.บึงสามพัน   ทล.3330 ไป อ.ตากฟ้า
75+970 ไม่มี นว.4105 ทางหลวงชนบท นว.4105 ไป บ.ตะคร้อ
88+125 นว.4027 ทางหลวงชนบท นว.4027 ไป บ.ไพศาลี   ถนนเขาใหญ่-หนองสะแกยาว ไป บ.หนองสะแกยาว
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน 111+889 แยกซับสมอทอด   ทล.21 ไป เพชรบูรณ์   ทล.21 ไป สระบุรี
ตรงไป: ถนนกรมโยธาธิการ พช.2044 ไปบึงสามพัน
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข