ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 สายหนองคาย–สะพานมิตรภาพ เริ่มจากแยกหนองคาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 ใน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ไปทางทิศใต้ และไปสิ้นสุดที่แยกด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว มีระยะทางประมาณ 2.475 กิโลเมตร

Thai Highway-243.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243
ถนนมิตรภาพสายเก่า
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:2.475 กิโลเมตร (1.538 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2500 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศทิศตะวันออก:Thai Highway-212.svgThai Highway-233.svg ถ.ชยางกูร ใน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย และถ.มิตรภาพ ใน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
 
ปลายทางทิศทิศตะวันตก:Thai Highway-2.svg ถ.มิตรภาพ ใน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ระบบทางหลวง

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 (ถนนมิตรภาพสายเก่า) ทิศทาง: หนองคาย−สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
    หนองคาย−สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
หนองคาย 0+000 แยกหนองคาย เชื่อมต่อจาก:   ถนนชยางกูร จาก บึงกาฬ
    ถนนมิตรภาพสายเก่า จาก อุดรธานี นค.ถ 3-0009 ถนนเจนจบทิศ จากเมืองหนองคาย
0+100 แยกหัวโพน ซอยดอนโพธิ์ ไป บ.ดอนโพธิ์ ซอยหัวโพน เข้าเมืองหนองคาย
0+550 ไม่มี   ถนนพนังชลประทาน ไป หาดจอมมณี, อ.ท่าบ่อ
2+000 แยกด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว     ถนนมิตรภาพ ไป อุดรธานี     ถนนมิตรภาพ ไป สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1, เวียงจันทน์, ลาว
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข