ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 242

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 242 สายหนองคาย–ท่าบ่อ เป็นถนนแนวตะวันออก-ตะวันตกในจังหวัดหนองคาย มีแนวเส้นทางขนานไปกับแม่น้ำโขง และผ่านชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำ มีระยะทางตลอดทั้งสาย 26.958 กิโลเมตร

Thai Highway-242.svg
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 242
ถนนพนังชลประทาน
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:26.958 กิโลเมตร (16.751 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันออก:Thai Highway-243.svg ทล.243 ใน อ.เมือง จ.หนองคาย
ปลายทิศตะวันตก:ถนนท้องถิ่นเทศบาลเมืองท่าบ่อ ใน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
ระบบทางหลวง

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ทางหลวงสายนี้มีจุดเริ่มต้นในทางทิศตะวันออกที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 มุ่งหน้าไปยังทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งผ่านเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลในเมืองกับตำบลมีชัย จากนั้นเส้นทางเลี้ยวไปทางทิศตะวันตกขนานไปกับแม่น้ำโขง ลอดใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ผ่านตำบลกวนวัน ตำบลเมืองหมี ตำบลปะโค และตำบลเวียงคุก จากนั้นเข้าเขตอำเภอท่าบ่อ ผ่านตำบลโพนสา ถึงตำบลท่าบ่อ โดยในช่วงที่ผ่านสองตำบลนี้มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 ขนานไปกับทางหลวงสายนี้ในทางทิศใต้ จากนั้นก็สิ้นสุดที่ถนนท้องถิ่นของเทศบาลเมืองท่าบ่อ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข