รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย/หมวด 2

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้คือ รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย หมวดขึ้นต้นด้วยเลข 2 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางส่วนในภาคเหนือ และภาคกลาง

ทางหลวงแผ่นดินในปัจจุบันแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลักแก้ไข

รายการทางหลวงแผ่นดินหนึ่งถึงสามหลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 2
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2 495.409 สระบุรี - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ถนนมิตรภาพ สระบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย
2 7.4 ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ถนนเฉลิมพระเกียรติ,ถนนมิตรภาพ,ถนนการเคหะแห่งชาติ-ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย
21 412.874 สามแยกพุแค - เลย ถนนคชเสนีย์, ถนนสามัคคีชัย สระบุรี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, เลย
22 239.171 อุดรธานี - นครพนม ถนนนิตโย อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม
23 278.752 บ้านไผ่ - อุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อุบลราชธานี
24 420.145 ทางต่างระดับสีคิ้ว - อุบลราชธานี ถนนสีคิ้ว - เดชอุดม ,ถนนสถลมารค นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
201 382.228 ทางต่างระดับสีคิ้ว - เชียงคาน ถนนสีคิ้ว-เชียงคาน นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, เลย
202 380.653 ชัยภูมิ - เขมราฐ ถนนนิเวศรัตน์, ถนนอรุณประเสริฐ ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
204 18.839 ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
205 231.085 บ้านหมี่ - สามแยกสุรนารายณ์ ถนนสุรนารายณ์ ลพบุรี, ชัยภูมิ, นครราชสีมา
206 36.576 ตลาดแค - หินดาด ถนนพิมาย-ห้วยแถลง นครราชสีมา
207 36.379 บ้านวัด - ประทาย ถนนเจนจบทิศ นครราชสีมา
208 56.233 ท่าพระ - มหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ขอนแก่น, มหาสารคาม
209 5.1 ทางเข้าเมืองขอนแก่น ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น
210 118.908 อุดรธานี - วังสะพุง ถนนบุณยาหาร อุดรธานี, หนองบัวลำภู, เลย
211 184.36 หนองสองห้อง - เชียงคาน หนองคาย, เลย
212 576.298 หนองคาย - อุบลราชธานี ถนนหนองคาย-โพนพิสัย, ถนนเสด็จ, ถนนพนังชลประทาน, ถนนชยางกูร หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม, มุกดาหาร, ยโสธร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
213 112.781 มหาสารคาม - สกลนคร ถนนถีนานนท์, ถนนกุดยางสามัคคี (ตอนควบคุม 0104) มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, สกลนคร
214 252.427 กาฬสินธุ์ - ช่องจอม ถนนหายโศรก, ถนนปัทมานนท์, ถนนภักดีชุมพล กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, สุรินทร์
215 76.628 ร้อยเอ็ด - ตาฮะ ถนนสุริยเดชบำรุง ร้อยเอ็ด, สุรินทร์
216 26.497 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานี อุดรธานี
217 86.067 วารินชำราบ - ช่องเม็ก ถนนสถิตนิมานการ อุบลราชธานี
218 49.462 บุรีรัมย์ - นางรอง ถนนจิระ บุรีรัมย์
219 136.485 บรบือ - บุรีรัมย์ มหาสารคาม, สุรินทร์, บุรีรัมย์
220 53.669 ศรีสะเกษ - ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
221 97.99 ศรีสะเกษ - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ถนนขุขันธ์ ศรีสะเกษ
222 128.756 พังโคน - บึงกาฬ สกลนคร, บึงกาฬ
223 65.052 สกลนคร - บ้านต้อง ถนนมัธยมจันทร์ สกลนคร, นครพนม
224 225.356 นครราชสีมา - หินโคน ถนนราชสีมา-โชคชัย นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์
225 253.29 แยกบึงบอระเพ็ด - ชัยภูมิ ถนนแสงราษฎร์ใต้, ถนนแสงมุกดา นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, ชัยภูมิ
226 324.33 หัวทะเล - วารินชำราบ ถนนเพชรมาตุคลา, ถนนหลักเมือง, ถนนทองมาก, ถนนเทพา, ถนนอุบล, ถนนศรีสะเกษ นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
227 162.667 กาฬสินธุ์ - พังโคน ถนนพังโคนพัฒนา กาฬสินธุ์, อุดรธานี, สกลนคร
228 87.884 ชุมแพ - หนองบัวลำภู ขอนแก่น, หนองบัวลำภู
229 54.885 บ้านไผ่ - ช่องสามหมอ ถนนแจ้งสนิท ชัยภูมิ, ขอนแก่น
230 48.332 ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
231 46.142 ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
232 26.596 ถนนวงแหวนรอบเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
233 7.31 แยกการเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ถนนมิตรภาพ, ทางเข้าเมืองหนองคาย หนองคาย
234 18.367 ทางเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
238 7.963 ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
239 0.517 ทางเข้าสะพานแม่น้ำโขงที่มุกดาหาร มุกดาหาร
240 9.089 ทางเลี่ยงเมืองนครพนม นครพนม
241 10.145 ทางเลี่ยงเมืองสกลนคร สกลนคร
242 26.958 หนองคาย - ท่าบ่อ ถนนพนังชลประทาน หนองคาย
243 2.475 หนองคาย - ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย/ลาว ถนนเสด็จ, ถนนมิตรภาพสายเก่า หนองคาย
244 ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บึงกาฬ[1] บึงกาฬ
288 15.559 ถนนวงแหวนรอบเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
290 110.7[2] ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
291 13.853 ทางเลี่ยงเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
292 8.191 ทางเลี่ยงเมืองยโสธร ยโสธร
293 37.087 ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ สุรินทร์
294 10.965 ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
295 1.4 ทางเข้าสะพานแม่น้ำโขงที่นครพนม นครพนม
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (20xx)แก้ไข

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 20
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2005 หล่มเก่า - วังบาล เพชรบูรณ์
2007 นายม - ถ้ำน้ำบัง เพชรบูรณ์
2008 หล่มสัก - น้ำก้อ เพชรบูรณ์
2009 ห้วยเม็ก - ท่าคันโท กาฬสินธุ์
2012 7.200 ทางเข้าวิเชียรบุรี ถนนบุศราคัม เพชรบูรณ์
2013 บ้านแยง - โคกงาม พิษณุโลก, เลย
2014 โป่งชี - ด่านซ้าย เลย
2016 วังสะพุง - ตาดกลอย เลย, เพชรบูรณ์
2019 โป่งวัว - อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย
2020 ท่าบ่อ - บ้านผือ หนองคาย, อุดรธานี
2021 ดงไร่ - บ้านผือ ถนนชนบทบำรุง อุดรธานี
2022 นิคม - บ้านดุง อุดรธานี
2023 น้ำฆ้อง - วังสามหมอ อุดรธานี
2025 ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี ถนนรอบเมืองเทศบาลตำบลกุมภวาปี อุดรธานี
2026 หนองหิ้ง - เหล่าหลวง บึงกาฬ
2027 ทางเข้าท่าอุเทน นครพนม
2028 กุสุมาลย์ - โนนศิวิลัย สกลนคร, นครพนม
2030 ทางเลี่ยงองค์พระธาตุ นครพนม
2031 ธาตุน้อย - นาเหนือ นครพนม
2032 ท่าดอกแก้ว - ศรีสงคราม นครพนม
2033 นาแก - หนองญาติ นครพนม
2034 มุกดาหาร - หนองผือ มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
2037 ภูเขียว - หนองบัวแดง ชัยภูมิ
2038 กุดฉิม - เมืองใหม่ ขอนแก่น
2039 น้ำพอง - ไทยเจริญ ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
2040 มหาสารคาม - พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
2041 สี่แยกสมเด็จ - แยกดงแหลม กาฬสินธุ์
2043 ร้อยเอ็ด - มหาชนะชัย ร้อยเอ็ด, ยโสธร
2044 ร้อยเอ็ด - โพนทอง ร้อยเอ็ด
2045 ร้อยเอ็ด - วาปีปทุม ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม
2046 เสลภูมิ - กุฉินารายณ์ ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์
2047 กุดโจด - กุดแห่ ยโสธร
2049 ม่วงสามสิบ - พนา อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
2050 อุบลราชธานี - เขมราฐ อุบลราชธานี
2051 ชัยภูมิ - อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชัยภูมิ
2054 ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ ชัยภูมิ
2055 โคกสะอาด - หนองสองห้อง ชัยภูมิ
2061 ทางพาด - พุทไธสง บุรีรัมย์
2062 บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี ขอนแก่น
2063 บรบือ - วาปีปทุม มหาสารคาม
2065 พล - คอนสวรรค์ ขอนแก่น, ชัยภูมิ
2067 ดอนหวาย - ขามสะแกแสง นครราชสีมา
2068 โคกกรวด - โนนไทย นครราชสีมา
2069 บำเหน็จณรงค์ - ซับใหญ่ ชัยภูมิ
2072 หนองปล้อง - พระบึง นครราชสีมา
2073 นางรอง - ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
2074 บุรีรัมย์ - พุทไธสง บุรีรัมย์
2076 ท่าตูม - ส้มป่อยน้อย สุรินทร์, ศรีสะเกษ
2077 สุรินทร์ - บัวเชด สุรินทร์
2079 รัตนบุรี - ศีขรภูมิ สุรินทร์
2081 ตาฮะ - พุทไธสง สุรินทร์, บุรีรัมย์
2083 ส้มป่อยน้อย - คำเขื่อนแก้ว ศรีสะเกษ, ยโสธร
2085 กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2086 กู่พระโกนา - กันทรารมย์ ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ
2087 เหล่าผักใส - ท่าห้วยหลัว สกลนคร
2089 มวกเหล็ก - ลำนารายณ์ สระบุรี, ลพบุรี
- ท่าดินดำ - ลำนารายณ์ ลพบุรี
2090 ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถนนธนะรัชต์ นครราชสีมา
2091 สว่างแดนดิน - หนองแวง สกลนคร
2092 เหล่าอุดม - กุดเรือคำ อุดรธานี, สกลนคร
2094 พรรณานิคม - เซกา สกลนคร, บึงกาฬ
2095 พรเจริญ - ปากคาด บึงกาฬ
2096 หนองเม็ก - คำตากล้า อุดรธานี, สกลนคร
2097 นาคำไฮ - ข้าวสาร หนองบัวลำภู, อุดรธานี
2098 บ้านผือ - ข้าวสาร อุดรธานี
2099 อาฮี - ท่าลี่ เลย
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (21xx)แก้ไข

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 21
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2101 20.5 ห้วยผึ้ง - นาคู กาฬสินธุ์
2104 30.335 จอมมณี - ดอนสวรรค์ นครพนม, มุกดาหาร
2108 62.524 ธาตุจอมศรี - ปากชม เลย
2109 25.244 คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
2111 38.892 พยุห์ - ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2112 110.04 เขมราฐ - โขงเจียม อุบลราชธานี
2113 35.632 ด่านซ้าย - เหมืองแพร่ เลย
2114 26.79 ด่านซ้าย - ปากหมัน เลย
2115 46.821 ปากภู - ปากห้วย เลย
2116 191.503 สี่แยกยางตลาด - ดอนตาล กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, มุกดาหาร
2117 11.986 ตะโก - เขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์
2120 14.699 ส้มป่อย - ละหานทราย บุรีรัมย์
2122 18.135 บักจรัง - มะโน สุรินทร์
2125 35.235 บ้านไฮ - กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2126 11.225 ผือใหม่ - โดนเอาว์ ศรีสะเกษ
2127 13.085 ศิวาลัย - สำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
2128 10.767 ขุนหาญ - กันทรอม ศรีสะเกษ
2129 ทางเข้าลำนารายณ์ ถนนคชเสนี ลพบุรี
2131 ขอนแก่น - เหล่านางาม ถนนเหล่านาดี ขอนแก่น
2132 ท่าแร่ - ศรีสงคราม สกลนคร, นครพนม
2133 ศรีบุญเรือง - ภูเวียง หนองบัวลำภู, ขอนแก่น
2134 ลืออำนาจ - โขงเจียม อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
2135 หนามแท่ง - ดอนใหญ่ อุบลราชธานี
2138 บ้านใหม่ - นาด้วง เลย
2140 วังสะพุง - นาหลวง เลย
2141 ตาดข่า - ภูป่าไผ่ เลย
2142 บ้านโพธิ์ - โคกโขง บึงกาฬ
2145 หนองยาง - บ้านซาง บึงกาฬ
2146 หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ หนองบัวลำภู, ขอนแก่น
2148 ด่านขุนทด - หนองสรวง นครราชสีมา
2150 บ้านวัด - โนนไทย นครราชสีมา
2151 แยกโกรกขี้หนู - แยกถนนหน้าสถานี บุรีรัมย์
2156 ยางตลาด - บ้านเสียว กาฬสินธุ์
2157 ขุขันธ์ - โคกตาล ศรีสะเกษ
2158 วงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล - แยกคลองเรียง นิเวศรัตน์-ปรางค์กู่ ชัยภูมิ
2159 ชัยภูมิ - หนองบัวแดง ชัยภูมิ
2160 32.463 คง - บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
2161 มอสูง - โสกแจ้ง นครราชสีมา
2162 4.29 ทางเข้าเมืองจักราช นครราชสีมา
2164 ตะเคียน - ท่าขี้เหล็ก นครราชสีมา
2166 เสิงสาง - หนองผะองค์ นครราชสีมา, บุรีรัมย์
2167 ตรางสวาย - สำโรงทาบ ศรีสะเกษ, สุรินทร์
2169 ยโสธร - เลิงนกทา ถนนวารีราชเดช ยโสธร
2170 หนองบัวใหญ่ - หนองจาน ชัยภูมิ
2171 ท่าโพธิ์ศรี - น้ำยืน อุบลราชธานี
2172 ดอนจิก - โนนเลียง อุบลราชธานี
2173 นิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม อุบลราชธานี
2177 ศรีสงคราม - อากาศอำนวย นครพนม, สกลนคร
2178 วารินชำราบ - หนองงูเหลือม อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2179 จัตุรัส - บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
2180 ละหาน - บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ชัยภูมิ
2181 ปากห้วยขอนแก่น - หล่มสัก เพชรบูรณ์
2182 เดชอุดม - หนองแสง อุบลราชธานี
2183 น้ำพอง - ท่าหิน ขอนแก่น
2185 บ้านเซือม - นาหว้า สกลนคร, นครพนม
2187 หนองเรือ - หนองแวง ขอนแก่น, ชัยภูมิ
2188 กันทรวิชัย - บ้านขี มหาสารคาม
2191 ทางเข้าเดชอุดม อุบลราชธานี
2195 เชียงคาน - เหมืองแพร่ เลย
2196 นางั่ว - แคมป์สน เพชรบูรณ์
2197 กุดข้าวปุ้น - โคกเลาะ อุบลราชธานี
2198 ขามทะเลสอ - โคกสูง นครราชสีมา
2199 ชนบท - กุดรู ขอนแก่น
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (22xx)แก้ไข

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 22
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2201 ขุขันธ์ - ช่องสะงำ ถนนไกรภักดี ศรีสะเกษ
2202 ท่าขอนยาง - นาสีนวล มหาสารคาม
2208 ประโคนชัย - กระสัง บุรีรัมย์
2210 ขมิ้น - น้ำปลีก อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
2213 นาส่วง - นาเยีย อุบลราชธานี
2214 นากระแซง - บ้านดวน อุบลราชธานี
2215 บุ่งน้ำเต้า - โนนสว่าง เพชรบูรณ์
2216 ห้วยสนามทราย - กกกะทอน ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์
2217 ด่านขุนทด - คำปิง นครราชสีมา, ชัยภูมิ
2218 คำเพิ่ม - ห้วยบาง สกลนคร
2219 บ้านหมี่ - ศรีเทพน้อย ลพบุรี, เพชรบูรณ์
2220 กลางดง - วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา
2222 โขงเจียม - สะพือ อุบลราชธานี
2224 มวกเหล็ก - ซับน้อยเหนือ สระบุรี, นครราชสีมา
2226 วังหิน - สตึก นครราชสีมา, บุรีรัมย์
2229 กุดเรือคำ - บ้านม่วง สกลนคร
2230 เหล่าอุดม - เฝ้าไร่ อุดรธานี, หนองคาย
2231 โนนสวรรค์ - กุงเก่า อุดรธานี, กาฬสินธุ์
2232 หนองผือ - นาไฮ อุบลราชธานี
2233 พล - ท่านางแนว ขอนแก่น
2234 ทางเข้าบ้านพอก ศรีสะเกษ
2235 หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง นครราชสีมา
2236 สำโรงเกียรติ - ช่องพระพลัย ศรีสะเกษ
2239 บ้านต้อง - ศรีธาตุ อุดรธานี
2242 บุ่งเขียว - เขมราฐ อุบลราชธานี
2243 บัวชุม - ปากช่อง ลพบุรี, สระบุรี, นครราชสีมา
2244 มอดินแดง - ศรีเทพน้อย เพชรบูรณ์
2245 นาตะกรุด - หนองบัวเริง เพชรบูรณ์
2246 บ่อตะครอง - ตะโก ขอนแก่น, นครราชสีมา
2247 จงโก - ปากช่อง ลพบุรี, สระบุรี, นครราชสีมา
2248 ภูมิซรอล - บุณฑริก ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
2249 ไร่ทาม - สงเปือย ถนนไร่ทาม-สงเปือย เลย
2250 ห้วยทรายคำ - หนองคัน เลย
2252 ปทุมราชวงศา - กุดข้าวปุ้น อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี
2253 คำพิมูล - คำม่วง กาฬสินธุ์
2255 นาข่า - สุมเส้า อุดรธานี
2256 ถนนโค้ง - กุดม่วง ลพบุรี, นครราชสีมา
2258 นางั่ว-เขาค้อ-หนองแม่นา เพชรบูรณ์
2259 เสลภูมิ - คำโพนสูง ร้อยเอ็ด
2260 ลำสนธิ - ซับลังกา ลพบุรี
2262 สำโรงทาบ - ม่วงหมาก สุรินทร์
2263 อุดรธานี - หนองแวง อุดรธานี
2264 ทางเข้าหนองปลาปาก หนองคาย
2265 ทางเข้ากลางใหญ่ อุดรธานี
2266 ศรีเชียงใหม่ - กลางใหญ่ หนองคาย, อุดรธานี
2267 โพนพิสัย - โซ่พิสัย หนองคาย, บึงกาฬ
2268 เชียงยืน - ท่าคันโท มหาสารคาม, กาฬสินธุ์
2269 โนนใหม่ - ดงบัง ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม
2270 มีชัย - หนามแท่ง อุดรธานี, สกลนคร
2271 ปากน้ำ - เฉลียงลับ เพชรบูรณ์
2272 หนองยายโต๊ะ - แยกท่ามะนาว ลพบุรี
2273 บ้านหมาก - สวนมะเดื่อ สระบุรี, นครราชสีมา, ลพบุรี
2274 อีเหลอ - คลองไทร นครราชสีมา, สระบุรี
2275 หนองบง - น้ำดุก ลพบุรี, เพชรบูรณ์
2276 กุรุคุ - เรณูนคร นครพนม
2278 หัวนา - กกโอ เพชรบูรณ์
2280 สนามชัย - นาบัว สกลนคร
2281 โคกคอน - ท่าห้วยหลัว สกลนคร
2282 มะนาวหวาน - โป่งเกตุ ลพบุรี
2283 สังขะ - บ้านด่าน สุรินทร์
2285 ประทาย - ชุมพวง นครราชสีมา
2287 ดงหลวง - กุดปลาค้าว มุกดาหาร, สกลนคร, กาฬสินธุ์
2288 หนองยาว - ลำดวน สุรินทร์
2289 บ้านโพน - วังสามหมอ กาฬสินธุ์, อุดรธานี
2291 กุฉินารายณ์ - สร้างค้อ กาฬสินธุ์, สกลนคร
2292 ก้านเหลืองดง - โนนตูม มุกดาหาร
2294 แก่งไฮ - ห้วยติ้ว เลย
2296 ทางแยกเข้าแก่งตะนะ อุบลราชธานี
2297 บ้านลาน - เปือยน้อย ขอนแก่น
2298 แหลมทอง - สระมะค่า นครราชสีมา
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (23xx)แก้ไข

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 23
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2300 หนองแหน - หนองเขื่อน มหาสารคาม
2301 หินตั้ง - หนองสองห้อง ขอนแก่น
2302 กอไผ่ - บุ่งน้ำเต้า เพชรบูรณ์
2306 ห้วยมะเขือ - โจะโหวะ เพชรบูรณ์
2307 วานรนิวาส - บ้านเซือม สกลนคร
2308 บ้านขาม - บ้านเซือม สกลนคร
2310 สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง นครราชสีมา
2311 หนองสองห้อง - หนองขวาง นครราชสีมา
2312 หนองหาน - สุมเส้า อุดรธานี
2313 ทางเข้าท่ายม อุดรธานี
2314 หนองวัวซอ - กุดจับ อุดรธานี
2315 หนองวัวซอ - อูบมุง อุดรธานี
2316 โคกผักหวาน - บ้านเหล่า อุดรธานี
2318 ทุ่งใหญ่ - ทุ่งฝน อุดรธานี
2320 เนินสง่า - น้ำร้อน เพชรบูรณ์
2321 ใหม่สามัคคี - สระโบสถ์ ลพบุรี
2322 โสกขุ่น - ท่าคันโท มหาสารคาม, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
2323 ทางเข้าอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อ เพชรบูรณ์
2324 ทางเข้าหนองหาน ถนนนิตโยสายเก่า อุดรธานี
2325 เขาค้อ - หนองแม่นา เพชรบูรณ์
2326 เพชรบูรณ์ - ห้วยใหญ่ เพชรบูรณ์
2327 บัวคำ - โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
2328 แยกเข้าช่องจอม - นาตำบล สุรินทร์, ศรีสะเกษ
2329 เพ็ญ - สร้างคอม อุดรธานี
2330 สร้างค้อ - ห้วยหวด สกลนคร
2331 โจะโหวะ - นครไทย เพชรบูรณ์, พิษณุโลก
2333 หนองสนิท - ศรีสำโรง สุรินทร์
2334 จอมพระ - ศีขรภูมิ สุรินทร์
2335 ภูมิซรอล - สำโรงเกียรติ ศรีสะเกษ
2336 หนองผ้าอ้อม - กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
2337 ห้วยยาง - สองคอน อุบลราชธานี
2338 สวนมะเดื่อ - แยกท่ามะนาว สระบุรี, ลพบุรี
2339 ศรีวิชา - สามแยกกวนบุ่น สกลนคร, มุกดาหาร
2340 ศิลาทิพย์ - สระโบสถ์ ลพบุรี, เพชรบูรณ์
2341 ไพรพัฒนา - หนองบัวเรณ ศรีสะเกษ
2342 สว่างแดนดิน - ส่องดาว สกลนคร
2343 สักหลง - วังมล เพชรบูรณ์
2344 วังตะโก - โคกเจริญ ลพบุรี
2346 ดอนเชียงบาน - ดงขวาง สกลนคร, นครพนม
2347 ธาตุนาเวง - สกลนคร สกลนคร
2348 บ้านผือ - ปากมั่ง อุดรธานี, หนองคาย, เลย
2349 หัวช้าง - บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
2350 หนองหาน - กุมภวาปี อุดรธานี
2351 พลไว - ยางชุมน้อย ยโสธร, ศรีสะเกษ
2352 นาด่าน - สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
2353 ท่ามะไฟหวาน - แก้งคร้อ ชัยภูมิ
2354 วะตะแบก - หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
2355 สูงเนิน - สี่แยก สกลนคร
2356 เสิงสาง - ทางเข้าสระตะเคียน นครราชสีมา
2357 หนองยายโต๊ะ- ลำพญาไม้ ลพบุรี
2358 โนนหอม - เต่างอย สกลนคร
2359 หนองบัวแดง - วังใหญ่ ชัยภูมิ
2360 หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
2361 หนองเขียด - ภูผาม่าน ขอนแก่น
2365 โคกแขวน - ดอนแขวน นครราชสีมา
2366 ทางเข้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ชัยภูมิ
2367 มหาสารคาม - กมลาไสย มหาสารคาม, กาฬสินธุ์
2368 ทางเข้าผาแต้ม อุบลราชธานี
2369 พระทองคำ - แก้งสนามนาง นครราชสีมา
2370 นิคมคำสร้อย - หนองสูง มุกดาหาร
2371 ศีขรภูมิ - สังขะ สุรินทร์
2372 วังบาล - กกโอ เพชรบูรณ์
2373 โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ศรีสะเกษ
2375 บักดอก - พนมดิน สุรินทร์
2376 น้ำซึม - สังคม อุดรธานี, หนองคาย
2377 นาไร่ใหญ่ - เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
2378 จอมพระ - สามแยกจอมพระ สุรินทร์, บุรีรัมย์
2379 เจริญศิลป์ - กุดนาขาม สกลนคร
2380 หนองปลิง - บ้านสนาม มหาสารคาม
2381 นาเชือก - นาดูน มหาสารคาม
2382 เขื่องใน - ยางชุมน้อย อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2383 ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย อุบลราชธานี
2385 นายม - เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2387 พิมพิสารน้อย - หนองห่าง ร้อยเอ็ด
2388 ทางเข้าสำนักงานแขวงการทางกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
2389 แก้งคร้อ - สระพัง ชัยภูมิ
2390 ปฏิรูป - โนนสมบูรณ์ นครพนม
2391 กู่ทอง - บ้านเขื่อน มหาสารคาม
2392 จตุรพักตรพิมาน - ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
2393 นาค้อ - หนองกุงทับม้า อุดรธานี
2396 ช่องเม็ก - หนองแสง อุบลราชธานี
2397 นิคมสร้างตนเองปราสาท - ช้างหมอบพัฒนา สุรินทร์
2398 นาเฉลียง - ชนแดน เพชรบูรณ์
2399 สานตม - วังยาว เลย
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินสี่หลัก (24xx)แก้ไข

รายการทางหลวงแผ่นดินสี่หลักที่ขึ้นต้นด้วยเลข 24
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
ชื่อสายทาง ชื่อถนน จังหวัด
2400 หนองหิน - เอราวัณ เลย, หนองบัวลำภู
2401 หนองไผ่ - ซับพุทรา เพชรบูรณ์
2402 จางวาง - ดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ์
2404 เขื่องใน - เมืองน้อย อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2405 บ้านไผ่ - กลางใหญ่ ยโสธร, อุบลราชธานี
2406 บ้านโคก - ธาตุกลาง อุบลราชธานี
2408 นาคำใหญ่ - โพนเมือง อุบลราชธานี, ยโสธร
2410 บ้านเหล่า - ดอนกลอย อุดรธานี
2411 บ้านพลับ - หนองนกเขียน ถนนเลี่ยงเมืองบ้านผือ อุดรธานี
2412 ท่าวารี - ละทาย อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ
2413 บ้านเอ้ - หนองขอน อุบลราชธานี
2414 โคกน้อย - บ้านกลาง อุดรธานี, เลย
2415 หนองบ่อ - หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี
2416 ทางเข้าเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์
2417 นาพระชัย - เซกา นครพนม, บึงกาฬ
2418 โพนทอง - หนองพอก ร้อยเอ็ด
2419 ขวัญเมือง - คำลือชา กาฬสินธุ์
2420 ศรีบุญเรือง - นากลาง หนองบัวลำภู
2421 เขื่อนลำพระเพลิง - กระโทก นครราชสีมา
2422 ทางเข้าปากช่อง ถนนมิตรภาพสายเก่า นครราชสีมา
2423 ทางเข้าท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี อุดรธานี
2424 กุดกว้าง - เมืองเก่า ขอนแก่น
2425 โคกศรีทอง - ต้นแหน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 สายเก่า นครพนม
2426 โรงเรียนบุญวัฒนา - ดอนขวาง นครราชสีมา
2430 ทางเข้าบ้านไผ่ ถนนแจ้งสนิท ขอนแก่น
2431 ทางเข้าบรบือ มหาสารคาม
2432 ทางเข้าเขื่องใน อุบลราชธานี
2433 ทางเข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ บุรีรัมย์
2434 สีคิ้ว - หนองรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายเก่า นครราชสีมา
2435 ทางเข้าเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
2436 บ้านแวง - แยกโชว์รูม ถนนเลี่ยงเมืองพุทไธสง บุรีรัมย์
2437 สามแยกเกษตร - เทศบาลตำบลพิมาย นครราชสีมา
2438 สี่แยกตลาดเมืองใหม่ - เทศบาลตำบลพิมาย นครราชสีมา
2439 สามแยกยูคา - เทศบาลตำบลพิมาย นครราชสีมา
2440 บ้านใหม่ไชยพจน์ - พล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 เดิม บุรีรัมย์, ขอนแก่น
2441 ทางเข้าเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
2442 ห้วยสีทน - มอดินแดง กาฬสินธุ์
2443 โรงน้ำตาล - ภูขอนยูง อุบลราชธานี
2444 ทางเข้าพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
2445 บุรีรัมย์ - นิคมบ้านกรวด ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 เดิม บุรีรัมย์
2446 หนองน้ำขุ่น - ปะคำ บุรีรัมย์
2447 บุรีรัมย์ - บ้านพลวง บุรีรัมย์
2448 ทางเข้าอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2449 ทางเข้าท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2450 บ้านดู่ - คลองนาควาย อุบลราชธานี
2451 ทางเข้าเขมราฐ อุบลราชธานี
2453 ทางเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
2454 ทางเข้าพนา - ดอนขวัญ อำนาจเจริญ
2455 ทางเข้าฟ้าห่วน อุบลราชธานี
2456 ทางเข้าประโคนชัย บุรีรัมย์
2457 ทางเข้าบ้านขามเปี้ย ร้อยเอ็ด
2458 โคกไทร - ปวงตึก สุรินทร์
2459 แสนสุข - ดงมัน กาฬสินธุ์
2460 ทางเข้าโพธิ์ไทร อุบลราชธานี
2461 ทางออกผาแต้ม อุบลราชธานี
2462 หนองหล่ม - หนองเหล่า อุบลราชธานี
2463 ทางเข้าเทศบาลเมืองปัก นครราชสีมา
2464 ทางเข้าเทศบาลตำบลขามสะแกแสง นครราชสีมา
2465 ทางเข้าวังชมภู เพชรบูรณ์
2466 โคกหนองม่วง - สักหลง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 สายเก่า, ถนนโคกหนองม่วง-หล่มสัก, ถนนหล่มสัก-สักหลง เพชรบูรณ์
2467 ทางเข้านครไทย พิษณุโลก
2470 ทางเข้าโนนสัง หนองบัวลำภู
2471 สะเดาะพง - เล่ากี่ เพชรบูรณ์
2472 ทางเข้าพระตำหนักเขาค้อ เพชรบูรณ์
2473 หนองอีเกิ้ง - โนนสว่าง เลย
2474 ดงขวาง - ห้วยลาน เพชรบูรณ์
2475 ทางเข้าร่องกล้า พิษณุโลก
2476 วังขาม - ห้วยไคร้ เลย
2477 โรงพยาบาลยโสธร - ดอนมะยาง ยโสธร
2478 ปากน้ำ - น้ำร้อน เพชรบูรณ์
2479 นาจาน - หนองผือ เลย
2480 ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำเหือง เลย
2481 ศรีศักดิ์ดา - ซำบ่าง เลย
2483 ทางเข้านาส่วง อุบลราชธานี
2484 10.725 ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ชัยภูมิ
2485 4.417 โคกมะเมียน - ดงมัน สุรินทร์
2486 แกใหญ่ - แสลงพันธ์ สุรินทร์
     ทางเลี่ยงเมืองหรือถนนวงแหวนรอบเมือง      ทางเข้าเมืองหรือทางเข้าสถานที่สำคัญ

ทางหลวงแผ่นดินในอดีตแก้ไข

ทางหลวงแผ่นดินหลายเส้นทางมีเส้นทางบางส่วนที่เปลี่ยนมาเป็นทางหลวงท้องถิ่นภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลต่าง ๆ ขณะที่บางเส้นทางได้โอนไปให้กรมทางหลวงชนบทดูแล

หมายเลข ชื่อสายทาง ชื่อถนน ปัจจุบัน จังหวัด
203 หล่มสัก - เลย ถนนสามัคคีชัย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 เพชรบูรณ์, เลย
209 ต่อเขตเทศบาลขอนแก่นควบคุม - ยางตลาด ถนนศรีจันทร์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
235 ทางเลี่ยงเมืองนาแก ถนนสกล - นาแก ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 ส่วนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 เดิมที่เข้าตัวอำเภอนาแก เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2425 นครพนม
2001 ทางแยกเข้าบ้านถ้ำพระ ถนนบุ้งน้ำเต้า - ถ้ำพระ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2002 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 - บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2478 ถนนเพชรเจริญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2003 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 - บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2385 ถนนนิกรบำรุง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2004 ต่อเขตเทศบาลหล่มสักควบคุม - สักงอย ถนนวจี ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์
2006 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (เพชรบูรณ์) - ป่าแดง ถนนบูรกรรมโกวิท ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2010 ต่อทางของเทศบาลเมืองหล่มสัก - ท่าอิบุญ ถนนกำแหง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองหล่มสัก เพชรบูรณ์
2011 หล่มสัก - หล่มเก่า ถนนพิทักษ์บำรุง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลหล่มเก่า เพชรบูรณ์
2015 ขอนแดง - ฟากนา ถนนเจริญรัฐ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลนาอาน เลย
2017 ต่อเขตเทศบาลเลยควบคุม - นาบอน ถนนวิสุทธิเทพ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองเลย เลย
2018 ต่อเขตเทศบาลเลยควบคุม - หนองผักก้าม ถนนเทศบาล 10 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองเลย เลย
2024 อุดรธานี - หนองสำโรง ถนนหนองสำโรง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อุดรธานี
2029 ทางเข้ามุกดาหาร ถนนวิสุทธการ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
2030 มุกดาหาร - คำชะอี - กุฉินารายณ์ ถนนกุฉินารายณ์ - มุกดาหาร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 มุกดาหาร,กาฬสินธุ์
2035 ทางบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น สายที่ 1 ถนนดรุณสำราญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น
2036 ทางบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่น สายที่ 2 ถนนรื่นรมย์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น
2042 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (หนองแวง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (มุกดาหาร) ถนนยางตลาด - มุกดาหาร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กาฬสินธุ์, มุกดาหาร
2048 แยกทางหลวงหมายเลข 202 (บ้านหนองผือ) - อำเภอชานุมาน ถนนหนองผือ - ชานุมาน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134 อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ
2052 ทางแยกเข้าสถานีบัวใหญ่ ถนนนิเวศรัตน์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา
2053 ชัยภูมิ - อำเภอบ้านเขว้า - บ้านหลุบโพธิ์ ถนนนครสวรรค์ - ชัยภูมิ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 ชัยภูมิ
2056 ภูเวียง - คอนสาร ถนนภูเวียง - คอนสาร ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ขอนแก่น,ชัยภูมิ
2057 บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ถนนแจ้งสนิท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ขอนแก่น
2058 ทางแยกเข้าพล ถนนพาณิชย์เจริญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองพล ขอนแก่น
2059 ทางบริเวณสถานีรถไฟบ้านไผ่ สายที่ 1 ถนนอำมาตย์ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น
2060 ทางบริเวณสถานีรถไฟบ้านไผ่ สายที่ 2 ถนนราชนิกูล ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น
2064 บรบือ - บ้านสำโรง - พยัคฆภูมิพิสัย - สตึก ถนนบรบือ - บุรีรัมย์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 มหาสารคาม,บุรีรัมย์
2066 ต่อเขตเทศบาลนครราชสีมาควบคุม - ภูเขาลาด ถนนภูเขาลาด ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นครราชสีมา
2070 แยกทางหลวงหมายเลข 224 - โชคชัย ถนนราชสีมา - โชคชัย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 นครราชสีมา
2071 โชคชัย - ครบุรี ถนนโชคชัย - ครบุรี ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 นครราชสีมา
2075 ต่อทางเทศบาลประโคนชัยควบคุม - ละหานทราย ถนนประโคนชัย - ละหานทราย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 บุรีรัมย์
2078 สุรินทร์ - ลำชี สุรินทร์ - ศรีสะเกษ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สุรินทร์
2080 แยกทางหลวงหมายเลข 2077 (สุรินทร์) - อุทุมพรพิสัย ถนนสุรินทร์ - ศรีสะเกษ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 สุรินทร์, ศรีสะเกษ
2082 ทางแยกเข้าโรงเก็บสินค้ารถไฟจังหวัดอุบลราชธานี ถนนรถไฟ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานี
2084 ศรีสะเกษ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2083 (ส้มป่อยน้อย) ศีรษะเกษ - ส้มป่อย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ศรีสะเกษ
2087 แยกทางหลวงหมายเลข 205 (ประดู่งาม) - บ้านชัยบาดาล ถนนเทศบาล 26 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ลพบุรี
2088 สถานีปากช่อง - แผนกผลิตวัคซีน ถนนกองวัคซีน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองปากช่อง นครราชสีมา
2093 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (พังโคน) - ตาดภูวง ถนนสกลนาคร - พังโคน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 สกลนคร
2100 แยกทางหลวงหมายเลข 2115 (ตูบโกบ) - กกดู่ ถนนตูบโกบ - กบดู่ ทางหลวงชนบท ลย.4014 เลย
2102 แยกทางหลวงหมายเลข 2030 (หนองเอี่ยนทุ่ง) - บ้านเหล่า ถนนพุธนคราภิบาล ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลคำชะอี มุกดาหาร
2103 แยกทางหลวงหมายเลข 223 (หนองแคน) - โพนตูม ถนนหนองแคน - โพนตูม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง นครพนม
2105 แยกทางหลวงหมายเลข 2031 (เรณูนคร) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2033 (หนองฮี) ถนนหนองฮี -

เรณูนคร

ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2276 นครพนม
2106 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ลาดกะเฌอ) - บรรจบกับทางแผ่นดินหมายเลข 22 (พรรณานิคม) ถนนผักกำภู -

ลาดกะเฌอ

ทางหลวงชนบท สก.2052 สกลนคร
2107 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - สถานีรถไฟโนนพยอม ถนนโนนพยอม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลม่วงหวาน ขอนแก่น
2110 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ยางตลาด) - กระนวน ถนนยางตลาด - กระนวน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 กาฬสินธุ์, ขอนแก่น
2118 แยกทางหลวงหมายเลข 24 (นางรอง) - ปะคำ ถนนธนะวิถี ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 บุรีรัมย์
2119 ครบุรี - ละหานทราย ถนนครบุรี - ละหานทราย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 นครราชสีมา,บุรีรัมย์
2120 ปะคำ - ละหานทราย ถนนปะคำ - ละหานทราย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 บุรีรัมย์
2121 แยกทางหลวงหมายเลข 214 (หินโคน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2075 (บ้านกรวด) ถนนปะคำ - หินโคน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 บุรีรัมย์, สุรินทร์
2123 แยกทางหลวงหมายเลข 24 (หนองยาว) - กระเทียม ถนนหนองยาว - กระเทียม ทางหลวงชนบท สร. 2122 สุรินทร์
2124 สังขะ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2328 (บ้านจารย์) ถนนสังขะ - บ้านจารย์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2458 สุรินทร์
2130 หน้าวัดใหม่อัมพวัน - สามแยกมิตรภาพ, แยกเข้า บชร.2 ถนนสืบศิริ, ถนนศิรินคร ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลนครนครราชสีมา นครราชสีมา
2136 แยกทางหลวงหมายเลข 2046 (โพนทอง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 212 (เลิงนกทา) ถนนโพนทอง - เลิงนกทา ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 ร้อยเอ็ด, ยโสธร
2139 ต่อเขตเทศบาลอุดรธานีควบคุม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (บ้านถ่อน) ถนนอุดรธานี - บ้านถ่อน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี
2143 ยางตลาด - สกลนคร ถนนถีนา

นนท์

ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 กาฬสินธุ์ , สกลนคร
2144 แยกทางหลวงหมายเลข 222 (โนนสมบูรณ์) - นาสวรรค์ ถนนโนนสมบูรณ์ - คำแก้ว ทางหลวงชนบท บก.4001 บึงกาฬ
2147 แยกทางหลวงหมายเลข 212 (ไคสี) - โนนสว่าง ถนนไคสี - โนนสว่าง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลไคสี บึงกาฬ
2149 มัญจาคีรี - บรรจบทางหลวงหมายเลข 201 (ช่องสามหมอ) ถนนแจ้งสนิท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229 ขอนแก่น, ชัยภูมิ
2151 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2074 ถนนหน้าสถานี ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
2152 แยกทางหลวงหมายเลข 209 (เชียงยืน) - ท่าคันโท ถนนเชียงยืน - ท่าคันโท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 มหาสารคาม, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์
2153 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (ชุมแพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 210 (หนองบัวลำภู) ถนนชุมแพ - หนองบัวลำภู ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 ขอนแก่น,หนองบัวลำภู
2154 นาบอน - บ้านกลาง ถนนนาบอน -

บ้านกลาง

ทางหลวงชนบท ลย.3052 เลย
2155 แยกทางหลวงหมายเลข 214 (ท่ากลาง) - ท่าเพลิง ถนนท่ากลาง - ท่าเพลิง ทางหลวงชนบท กส.4073 กาฬสินธุ์
2163 พิมาย - หินดาด ถนนพิมาย -

หินดาด

ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 นครราชสีมา
2165 โคกสะอาด - โนนเจริญ ถนนโคกสะอาด - โนนเจริญ (1) ช่วงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 ถึงบ้านโคกสะอาด เป็นทางหลวงชนบท บร.3010
(2) ช่วงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 ถึงบ้านโนนเจริญ เป็นทางหลวงชนบท บร.3029
บุรีรัมย์
2168 ต่อทางของเทศบาลตำบลเมืองคง - กันทรารมย์ ถนนราศีไศล - กันทรารมย์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2086 ศรีสะเกษ
2174 แยกทางหลวงหมายเลข 203 (หางนา) - วังยาว ถนนโพนสูง - วังยาว ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เลย
2175 แยกทางหลวงหมายเลข 206 (วังหิน) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2223 (ชุมพวง) ถนนพิมาย - ชุมพวง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2226 นครราชสีมา
2176 ตารางสวาย - ปรางค์กู่ ถนนตารางสวาย - ปรางค์กู่ ทางหลวงชนบท ศก.5057 ศรีสะเกษ
2180 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (บ้านค่าย) - ละหาน ถนนบ้านค่าย - ละหาน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
2184 ท่าตะโก - วังพิกุล ถนนท่าตะโก - วังพิกุล ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3004 นครสวรรค์,เพชรบูรณ์
2186 ศรีเชียงใหม่ - เชียงคาน ถนนศรีเชียงใหม่ - เชียงคาน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 หนองคาย, เลย
2189 ทางแยกเข้าตลาดกันทรลักษ์ ถนนศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ - ตลาดสดกันทรลักษ์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 ศรีสะเกษ
2190 แยกทางหลวงหมายเลข 2110 (คำใหญ่) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2009 (โคกเครือ) ถนนคำใหญ่ - โคกเครือ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2268 กาฬสินธุ์
2192 เดชอุดม - นาห่อม ถนนเดชอุดม - นาห่อม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเดชอุดม อุบลราชธานี
2193 ศรีสะเกษ - วารินชำราบ ถนนศรีสะเกษ -

วารินชำราบ

ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี
2194 ทางแยกเข้าสังขะ ถนนบ้านชบ - สังขะ ทางหลวงชนบท สร.4029 สุรินทร์
2200 ปรางค์กู่ - กำแมด ถนนปรางค์กู่ - กำแมด ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2202 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (ท่าขอนยาง) - บ้านขี ถนนเข้ามหาวิทยามหาสาารคาม ทางหลวงชนบท มค.4009 มหาสารคาม
2203 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (คันธารราษฎร์) - มะค่า ถนนกันทรวิชัย - มะค่า ทางหลวงชนบท มค.3064 มหาสารคาม
2206 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ประโคนชัย - กระสัง) ถนนประโคนชัย - กระสัง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445 และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2208 บุรีรัมย์
2207 ตลาดสดเทศบาล - ถนนรอบเมือง ถนนคูเมือง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลนครสกลนคร สกลนคร
2209 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (น้ำดุก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2010 (บ้านหวาย) ถนนปากช่อง - บ้านหวาย ทางหลวงชนบท พช.2057 เพชรบูรณ์
2211 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ศรีเทพ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2275 ถนนศรีเทพ - ศรีเทพน้อย ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 เพชรบูรณ์
2212 แยกทางหลวงหมายเลข 21 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 21 (คลองกระจัง) ถนนกระจัง - กระจังเหนือ (1) ทางหลวงชนบท ลบ. 2134
(2) ทางหลวงชนบท พช.2053
ลพบุรี,เพชรบูรณ์
2221 แยกทางหลวงหมายเลข 2117 (ตาเป๊ก) - ต่อเขตวนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ถนนตาเป๊ก - พนมรุ้ง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2117 บุรีรัมย์
2223 ชุมพวง - ลำปลายมาศ ถนนชุมพวง - ลำปลายมาศ ส่วนหนึ่งของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2073 นครราชสีมา, บุรีรัมย์
2225 แยกทางหลวงหมายเลข 22 (ปูลู) - บ้านเชียง ถนนวัดป่า ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลบ้านเชียง อุดรธานี
2227 พนมไพร - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2083 (มหาชนะชัย) ถนนรณชัยชาญยุทธ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043 ร้อยเอ็ด, ยโสธร
2228 บ้านไผ่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2 (ทางรถไฟ) ถนนเจนจบทิศ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ขอนแก่น
2237 แยกทางหลวงหมายเลข 208 (โกสุมพิสัย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (เชียงยืน) ถนนโกสุมพิสัย - เชียงยืน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 มหาสารคาม
2238 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (ปักธงชัย) - สุขัง ถนนปักธงชัย - สุขัง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองเมืองปัก นครราชสีมา
2240 เพ็กใหญ่ - โคกกลาง ถนนเพ็กใหญ่ - โคกกลาง ทางหลวงชนบท ขก.4076 ขอนแก่น
2241 โรงพยาบาลศรีสะเกษ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 220 ถนนกสิกรรม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2251 ส้มป่อย - สี่แยกไปโคกสุขสำราญ ถนนราศีไศล - โคกสุขสำราญ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2086 ศรีสะเกษ
2254 ห้วยข่า - คำบาก ถนนดอยห้วยข่า - คำราญ ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2257 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (นาโคก) - บรรจบทาง ร.พ.ช. ถนนศรีสองรักร่วมใจพัฒนา ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก เลย
2261 บึงสาร - มะเริง ถนนบึงสาร - มะเริง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง นครราชสีมา
2277 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (ดอนตาล) - เลิงนกทา ถนนดอนตาล - เลิงนกทา ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2116 มุกดาหาร, ยโสธร
2284 แยกทางหลวงหมายเลข 2149 - วัดอุดมคงคาคีรีเขต ถนนนาแพง - โสกน้ำขุ่น ทางหลวงชนบท ขก.2013 ขอนแก่น
2286 ลำนารายณ์ - วังม่วง ถนนชัยบาดาล - วังม่วง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089 ลพบุรี,สระบุรี
2293 นาจะหลวย - ภูมิซรอล ถนนนาจะหลวย - กันทรลักษ์ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 อุบลราชธานี,

ศรีสะเกษ

2295 ทางแยกเข้าวิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี ถนนโนนแดง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง อุดรธานี
2299 แยกทางหลวงหมายเลข 2009 (ห้วยยางดง) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2152 (ท่าคันโท) ถนนห้วยยางดง - ท่าคันโท ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2268 กาฬสินธุ์
2303 วังชมพู - วังทอง ถนนวังชมพู - วังทอง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของเทศบาลตำบลวังชมพู เพชรบูรณ์
2304 ทุ่งสมอ - แก้วงอย ถนนทุ่งสมอ - แก้วงอย ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ เพชรบูรณ์
2305 ฐาน ชขส. 32 - ทุ่งสมอ ถนนทุ่งสมอ - ฐาน ชขส. 32 ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เพชรบูรณ์
2309 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - หนองยายเทียม หนองบุญมาก - หนองยายเทียม ทางหลวงชนบท นม.2141 นครราชสีมา
2317 หนองกี่ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 224 (เสิงสาง) ถนนหนองกี่ -

เสิงสาง

ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2166 บุรีรัมย์, นครราชสีมา
2319 กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 2041 (โนนแหลมทอง) ถนนกาฬสินธุ์- พังโคน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 กาฬสินธุ์
2324 แยกทางหลวงหมายเลข 222 (คำตากล้า) - บ้านม่วง ถนนคำตาคล้า - บ้านม่วง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096 อุดรธานี
2332 แยกทางหลวงหมายเลข 2061 - ต่อเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ ถนนพุทไธสง - นาโพธิ์ ทางหลวงชนบท บร.4031 บุรีรัมย์
2345 สระแก้ว - ภูวง ถนนสระแก้ว - ครบุรี ทางหลวงในความดูแลของอุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว,นครราชสีมา
2353 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201 บรรจบเทศบาลตำบลท่าไฟหวาน ถนนแก้งคร้อ - ท่ามะไฟหวาน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
2362 ทางเข้าอำเภอห้วยแถลง ถนนทับสวาย - ต่อเขตเทศบาลตำบลห้วยแถลง ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลห้วยแถลง นครราชสีมา
2363 ต่อเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม - บ้านเกิ้ง ถนนมหาสารคาม - บ้านเกิ้ง ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2367 มหาสารคาม
2364 พิบูลมังสาหาร - อุบลราชธานี ถนนเสด็จ ทางหลวงชนบท อบ.4005 อุบลราชธานี
2374 ท่าพล - โพธิ์งาม ถนนกลาโหม ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลตำบลท่าพล เพชรบูรณ์
2384 โคกสี - ตะโก นครราชสีมา
2386
2394
2395
2403
2407 แยกทางหลวงหมายเลข 224 (ตาเมียง) - ปราสาทตาเมือน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
2409
2482 ทางเข้าพุทธมณฑลอีสาน ทางหลวงท้องถิ่นในความดูแลของ เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น

อ้างอิงแก้ไข

  1. [1] พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔๔ สายทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๙
  2. [2]