ทางหลวงเอเชียสาย 71

ทางหลวงเอเชียสาย 71 (AH71) เป็นถนนในโครงข่ายทางหลวงสายเอเชีย ระยะทาง 390 กิโลเมตร (245 ไมล์) จากเมือง Delaram ประเทศอัฟกานิสถาน ถึงเมือง Dashtak ประเทศอิหร่าน เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงเอเชียสาย 1 กับทางหลวงเอเชียสาย 75 เข้าด้วยกัน

รายชื่อทางหลวงที่ผ่านแก้ไข

อัฟกานิสถานแก้ไข

อิหร่านแก้ไข