ทางหลวงเอเชียสาย 65

ทางหลวงเอเชียสาย 65 (AH65) เป็นถนนในโครงข่ายทางหลวงสายเอเชีย ระยะทาง 1,250 กิโลเมตร (781 ไมล์) จากเมือง Kashgar เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีน ถึงเมือง Termez ประเทศอุซเบกิสถาน

รายชื่อทางหลวงที่ผ่านแก้ไข

จีนแก้ไข

คีร์กีซสถานแก้ไข

ทาจิกิสถานแก้ไข

อุซเบกิสถานแก้ไข