ทางหลวงเอเชียสาย 63

ทางหลวงเอเชียสาย 63 (AH63) เป็นถนนในโครงข่ายทางหลวงสายเอเชีย ระยะทาง 2,500 กิโลเมตร จากเมืองซามารา ประเทศรัสเซีย ถึงเมือง G‘uzor ประเทศอุซเบกิสถาน เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงเอเชียสาย 6 กับทางหลวงเอเชียสาย 62 เข้าด้วยกัน

รายชื่อทางหลวงที่ผ่านแก้ไข

รัสเซียแก้ไข

  • A300 ถนนรัสเซีย A300 (  ทางหลวงรัสเซีย M32 ก่อนปี ค.ศ. 2010): ซามาราMashtakov

คาซัคสถานแก้ไข

  • M32 ทางหลวงคาซัคสถาน M32: PogodaevoOral
  • A28 ทางหลวงคาซัคสถาน A28: OralAtyrau
  • A27 ทางหลวงคาซัคสถาน A27: AtyrauDossor
  • A33 ทางหลวงคาซัคสถาน A33: DossorBeyneu
  • P1 ถนนคาซัคสถาน P1: BeyneuAkjikit

อุซเบกิสถานแก้ไข