ทางหลวงเอเชียสาย 14

ทางหลวงเอเชียสาย 14 (AH14) เป็นถนนในโครงข่ายทางหลวงสายเอเชีย ระยะทางตลอดทั้งสาย 2,004 กิโลเมตร (1,245 ไมล์) เริ่มต้นจากเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม ผ่านคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ถึงเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงเอเชียสาย 1 ทางหลวงเอเชียสาย 3 แลทางหลวงเอเชียสาย 2

Vietnam road sign I449.svg
ทางหลวงเอเชียสาย 14
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:2,004 กิโลเมตร (1,245 ไมล์)
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศ:ประเทศจีน จีนเวียดนาม เวียดนามประเทศพม่า พม่า
ระบบทางหลวง
ระบบทางหลวงเอเชีย

รายชื่อทางหลวงที่ผ่านแก้ไข

เวียดนามแก้ไข

จีนแก้ไข

พม่าแก้ไข