เปิดเมนูหลัก

นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ (เกิด 8 มีนาคม พ.ศ. 2515) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 1
ดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 มีนาคม พ.ศ. 2515 (47 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2515 เป็นบุตรของนายพรทัศน์ มีน้อง 2 คน หนึ่งในนั้นคือ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสาวทัศนีย์ยังเป็นหลานของนายปกรณ์ บูรณุปกรณ์ อดีต ส.ส และนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบัน สถานภาพโสด

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างเผือก (พ.ศ. 2546 - 2554)[1] ต่อมาดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะลาออกมาลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย โดยลงในเขต 1 แทนนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ที่ขึ้นไปลงในระบบบัญชีรายชื่อ และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก หลังรัฐประหารในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 ทัศนีย์ เข้ารับตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และลาออกมีผลในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559[2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข