ทันดรา

บริเวณที่ไม่มีต้นไม้ใกล้กับขั้วโลก

ในทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทันดรา หรือ ทุนดรา (อังกฤษ: tundra) เป็นชีวนิเวศชนิดหนึ่งที่การเติบโตของไม้ต้นถูกจำกัดด้วยอุณหภูมิต่ำและฤดูกาลเติบโตสั้น อุณหภูมิต่ำมากจนทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งได้ มีทันดราอยู่สามชนิด ทันดราอาร์กติก ทันดราแบบแอลป์[1] และทันดราแอนตาร์กติก[2] ในทุนดรา พืชพรรณประกอบด้วยไม้พุ่มแคระ กก มอสส์ และไลเคน มีไม้ต้นเติบโตประปรายในบริเวณทันดราบางแห่ง เขตรอยต่อระหว่างทันดราและป่าเรียก ระดับปลอดไม้ต้น (tree line หรือ timberline)

ทันดราในกรีนแลนด์

อ้างอิง แก้

  1. "The Tundra Biome". The World's Biomes. สืบค้นเมื่อ 2006-03-05.
  2. "Terrestrial Ecoregions: Antarctica". Wild World. National Geographic Society. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-10-21. สืบค้นเมื่อ 2009-11-02.