ทะเลวัดเดน (ดัตช์: Waddenzee, เยอรมัน: Wattenmeer, เดนมาร์ก: Vadehavet) คือทะเลระหว่างหมู่เกาะวัดเดนและทะเลเหนือกับแผ่นดินใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และเดนมาร์ก

ทะเลวัดเดนมีพื้นที่ทอดยาวระหว่างแด็นแฮ็ลเดอร์ในเนเธอร์แลนด์ กับเอสบีเยร์ในเดนมาร์ก มีความยาว 500 กิโลเมตร และมีความกว้างเฉลี่ย 20 กิโลเมตร มีพื้นที่ผิวประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร เป็นโคลนและสันทรายประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะประมาณ 1,100 ตารางกิโลเมตร และเป็นบึงเกลือและลุ่มฤดูร้อน 350 ตารางกิโลเมตร[1] ส่วนที่เหลือเป็นช่องทางการขนส่งสินค้า

อ้างอิงแก้ไข

  1. Carsten Dettmann & Jens Enemark, 'trilateral Wadden Sea Plan – common management of a shared wetland', Paper 5th European Regional Meeting on the implementation and effectiveness of the Ramsar Convention 4-8 December 2004, Yerevan, Armenia.