ทะเลมาร์มะรา

(เปลี่ยนทางจาก ทะเลมาร์มารา)

ทะเลมาร์มะรา หรือ ทะเลมาร์โมรา (อังกฤษ: Sea of Marmara, Marmara Sea, Sea of Marmora; ตุรกี: Marmara Denizi; กรีก: Προποντίς) เป็นทะเลที่เชื่อมระหว่างทะเลดำกับทะเลอีเจียน ซึ่งแยกตุรกีในทวีปเอเชียจากตุรกีในทวีปยุโรป ทางตอนเหนือช่องแคบบอสฟอรัสเชื่อมกับทะเลดำ ทางตอนใต้ช่องแคบดาร์ดาเนลส์เชื่อมกับทะเลอีเจียน ทะเลมาร์มะรามีเนื้อที่ทั้งหมด 11,350 ตารางกิโลเมตร[1] และจุดที่ลึกที่สุดลึก 1,370 เมตร

ที่ตั้งของทะเลมาร์มะรา

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้