ทะเลทรายการากุม (เติร์กเมน: Garagum, รัสเซีย: Каракумы, คาซัค: 'Қарақұм') ในภาษาเตอร์กิก ชื่อทะเลทรายมีความหมายว่า ทะเลทรายดำ เป็นทะเลทรายในเอเชียกลาง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลอารัล มีเนื้อที่ประมาณ 350,000 กม² ครอบคลุมพื้นที่ 70% ของประเทศเติร์กเมนิสถาน มีประชากรอยู่อาศัยบางตา มีค่าเฉลี่ย 1 คนต่อพื้นที่ 6.5 กม² และมีฝนตกน้อย ค่าเฉลี่ย 70 ถึง 150 มม.[1]

ทะเลทรายการากุม

ธรณีวิทยา

แก้

ทะเลทรายการากุมเป็นที่ตั้งของหลุมแก๊สดาร์วาซา คนในท้องถิ่นเรียกอีกอย่างว่า "ประตูสู่นรก" หรือ "ประตูนรก" เป็นปล่องแก๊สธรรมชาติที่ลุกไหม้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1971 ปล่องนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยมีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนเดินทางมาในแต่ละปี[2]

พื้นที่นี้มีแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

เศรษฐกิจและทรัพยากร

แก้

โอเอซิสที่สำคัญในทะเลทรายนี้ได้แก่โอเอซิสมารือและเตเจนซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการปลูกฝ้าย

การคมนาคม

แก้

ทะเลทรายการากุมมีทางรถไฟสายทรานส์-แคสเปียนตัดผ่าน

อ้างอิง

แก้
  1. "Karakum Desert -- Britannica Online Encyclopedia". www.britannica.com. สืบค้นเมื่อ 2008-02-22.
  2. Geiling, Natasha. "This Hellish Desert Pit Has Been On Fire for More Than 40 Years". Smithsonian (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2017-06-19.