ทองอินทร์ ปัณฑรานนท์

ทองอินทร์ ปัญฑรนนท์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 1 สมัย อดีตครูใหญ่โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ์[1]

ทองอินทร์ ปัญฑรนนท์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
6 มกราคม พ.ศ. 2489 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ราว พ.ศ. 2449
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เสียชีวิต พ.ศ. 2528 (79 ปี)
คู่สมรส พวงแก้ว ปัญฑรนนท์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ทองอินทร์ เกิดราวปี พ.ศ. 2449 ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นบุตรของนายศรีนวล ปัณฑรนนท์ กับนางจันทร์ฟอง ปัณฑรนนท์ บิดารับราชการเป็นนายอำเภอบ้านแม (ปัจจุบันคืออำเภอสันป่าตอง) และนายอำเภอเวียงป่าเป้า นายทองอินทร์ จบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[2] ทองอินทร์ สมรสกับนางพวงแก้ว ปัณฑรนนท์ มีบุตร 4 คน

ทองอินทร์ เข้ารับราชการครูที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และย้ายมาที่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นครูใหญ่โรงเรียนจักรคำคณาทร ในปี พ.ศ. 2479[3] ต่อมาได้ย้ายมาประจำที่โรงเรียนการฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้รับตำแหน่งเป็นครูใหญ่ ในปี พ.ศ. 2487[1]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป มกราคม พ.ศ. 2489 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เชียงใหม่ และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม[2] ในปี พ.ศ. 2490 ทองอินทร์ ได้เข้าร่วมกับเลียง ไชยกาล และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 16 คน ก่อตั้งพรรคประชาชนขึ้น[4]

ทองอินทร์ เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2528 ขณะมีอายุ 79 ปี[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 มณเฑียร ดีแท้. (2523). มรดกทางวัฒนธรรมของชาวอุตรดิตถ์. กรุงเทพฯ: วิเทศธุรกิจการพิมพ์. หน้า 220
  2. 2.0 2.1 2.2 นักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
  3. http://www.chakkham.ac.th/teachers/director51.html
  4. https://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/37102/1/Boontarika_bo_back.pdf