ทวี สุรฤทธิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สุรฤทธิกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตเลขานุการของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช[1] อดีตนายกรัฐมนตรี

ทวี สุรฤทธิกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 ตุลาคม พ.ศ. 2502 (62 ปี)
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

ทวี สุรฤทธิกุล เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2502 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาวิชาการปกครอง จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงานแก้ไข

ทวี สุรฤทธิกุล เคยเป็นเลขานุการส่วนตัวของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี และเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ในปี พ.ศ. 2549 เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในภาคส่วนของนักวิชาการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ผศ.ทวี ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่ม กปปส. และขึ้นเวทีราชดำเนิน ซึ่งนำโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รวมทั้งได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม[2] ของสมาชิกพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พงศ์เพ็ญ ศกุนตาภัยจาก ไทยโพสต์
  2. "ผศ.ทวี" ชี้ชัด!! นิรโทษฯเป็นกม.เลว-สร้างหายนะให้สังคม ลั่นออกมาสู้กับความชั่วช้าป้องประชาธิปไตย
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๗๕, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๑๘๐, ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๒๐๑, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕