ทรงหกหน้า (อังกฤษ: hexahedron, พหูพจน์: hexahedra) เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่มี 6 หน้า ทรงหกหน้าอาจเป็นรูปทรงที่สมมาตรหรือไม่สมมาตรก็ได้

ทรงหกหน้าหลายแบบ

แก้

             

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้