เปิดเมนูหลัก

ทบวงการรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ

ทบวงการรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: United Nations Department of Peacekeeping Operations) หรือย่อว่า DPKO เป็นทบวงการชำนัญพิเศษขององค์การสหประชาชาติ รับผิดชอบด้านการวางแผน ตระเตรียม บริหารและกำกับปฏิบัติการักษาสันติภาพของสหประชาชาติ


ทบวงการรักษาสันติภาพ
แห่งสหประชาชาติ
รัสพจน์DPKO
หัวหน้ารองเลขาธิการฝ่ายการรักษาสันติภาพ (Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations)
ฌ็อง-ปีแยร์ ลาครอยซ์
จัดตั้ง1992 [1]
สำนักงานสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก
เว็บไซต์peacekeeping.un.org
ต้นสังกัดสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ

ทบวงการรักษาสันติภาพก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปีค.ศ. 1992 เมื่อนายบุฏรุส บุฏรุส-ฆอลี ขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนที่ 6 นายฆอลีได้แถลง วาระเพื่อสันติภาพ (An Agenda for Peace) อันเป็นแผนการที่จะยกระดับศักยภาพในการรักษาสันติภาพและการทูตเชิงคุ้มกันของสหประชาชาติ

อ้างอิงแก้ไข