ถ้วยยาไฮเจีย

(เปลี่ยนทางจาก ถ้วยยาไฮเกีย)

ถ้วยยาไฮเจีย (อังกฤษ: Bowl of Hygeia) รูปงูศักดิ์สิทธิ์พันรอบถ้วยยาของเทพีไฮเจีย (Hygeia) ซึ่งเป็นเทพี แห่งสุขภาพอนามัย ความสะอาด และสุขลักษณะ และเป็นธิดาของแอสคลีเพียส (Asclepius) ที่มีหน้าที่ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และต่อมายกย่องเป็นเทพแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วนไฮเกียยกย่องเป็นเทพีแห่งเภสัชกรรมด้วย

ถ้วยยาไฮเจีย