ถิ่นผู้ดี เป็นบทประพันธ์ของ กันตา ได้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ไทยและละครโทรทัศน์ไทยมาแล้ว 2 ครั้งด้วยกัน[1]

ถิ่นผู้ดี
สร้างโดยบริษัท สนั่นศิลป์ ภาพยนตร์ จำกัด (พ.ศ. 2508)
บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (พ.ศ. 2561)
เขียนโดยบทประพันธ์:กันตา
บทโทรทัศน์: (พ.ศ. 2508)
บทประพันธ์:กันตา
บทโทรทัศน์:พิง ลำพระเพลิง (พ.ศ. 2561)
กำกับโดยสนัน จรัสศิลป์ (พ.ศ. 2508)
อินทนนท์ รัตนากาญจน์ (พ.ศ. 2561)
แสดงนำมิตร ชัยบัญชา
เพชรา เชาวราษฎร์ (พ.ศ. 2508)
ธนา สุทธิกมล
ฉัตรดาว สิทธิผล
ชยพล บุนนาค
อิงฟ้า เกตุคำ
พรสวรรค์ มะทะโจทย์
ภูษณะ บัวงาม
ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์
วิรายา ภัทรโชคชัย
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ทูน หิรัญทรัพย์
กฤตย์ อัทธเสรี
จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา
(พ.ศ. 2561)
ผู้ประพันธ์เพลงธีมเพลง ถิ่นนี้ถิ่นใคร - ก้อย ชิดชนก มัญชุรัตน์
เพลง พูดไม่ออก - แคมป์ พุธพชระ แสงบุริมทิศ
จำนวนตอน30 ตอน
การผลิต
ความยาวตอน70 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายช่อง 7 เอชดี
ออกอากาศครั้งแรก16 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ออกฉายที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์
ออกอากาศ4 เมษายน พ.ศ. 2561 –
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การสร้างเป็นภาพยนตร์ไทยและละครโทรทัศน์แก้ไข

ถิ่นผู้ดี (ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2508) เป็นภาพยนตร์ไทยและเป็นบทประพันธ์ของ กันตา และเป็นบทโทรทัศน์ของ ผลิตโดย บริษัท สนั่นศิลป์ ภาพยนตร์ จำกัดกำกับการแสดงโดย สนั่น จรัสศิลป์ นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา,เพชรา เชาวราษฎร์ และนักแสดงร่วมอีกคับคั่ง ออกฉายภาพยนตร์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์

ถิ่นผู้ดี (ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561)[2]เป็นละครโทรทัศน์ไทยและเป็นบทประพันธ์ของ กันตา โทรทัศน์ของ พิง ลำพระเพลิง ผลิตโดยบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)กำกับการแสดงโดย อินทนนท์ รัตนากาญจน์ นำแสดงโดย ธนา สุทธิกมล,ฉัตรดาว สิทธิผล,ชยพล บุนนาค,อิงฟ้า เกตุคำ,พรสวรรค์ มะทะโจทย์,ภูษณะ บัวงาม,ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์,วิรายา ภัทรโชคชัย,เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์,ทูน หิรัญทรัพย์,กฤตย์ อัทธเสรี,จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยาและนักแสดงร่วมอีกคับคั่งออกอากาศทางสถานีช่อง 7 เอชดีทุกวันจันทร์ พฤหัสบดี เวลา 18.50 และวันศุกร์ เวลา 18.30 น. เริ่มเวลาออกอากาศเสนอเป็นตอนแรกเมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 และออกอากาศเป็นตอนสุดท้ายเมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561[3]ต่อจากละครเรื่องเขยผู้ใหญ่ สะใภ้กำนัน[4]

นักแสดงแก้ไข

นักแสดง พ.ศ. 2508แก้ไข

ภาพยนตร์ไทยปี พ.ศ. 2508
บทบาท นักแสดงนำ
ครองฤทธิ์ (ฤทธิ์) มิตร ชัยบัญชา
ฝนโปรย วรุณประภา (ฝน) เพชรา เชาวราษฎร์
  • และนักแสดงร่วมอีกคับคั่บ

นักแสดง พ.ศ. 2561แก้ไข

ละครโทรทัศน์ปี พ.ศ. 2561
บทบาท นักแสดงนำ
ครองฤทธิ์ ธนา สุทธิกมล
ฝนโปรย / วรุณประภา ฉัตรดาว สิทธิผล
ครองเดช อัครพรรฒ บุนนาค
นิชา อิงฟ้า เกตุคำ
รังรอง ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์
ธวัต ภูษณะ บัวงาม
ครองขวัญ พรสวรรค์ มะทะโจทย์
บทบาท นักแสดงสมทบ
ดาว ณธษา เวชประสิทธิ์
น้ำขิง ญาดา เทพนม
รวิต ตรีวรัตถ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย
คุณหญิงสะอาดจิต เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
นายพลชูพงศ์ ทูน หิรัญทรัพย์
ดวง กฤตย์ อัทธเสรี
สายรุ้ง วิรายา ภัทรโชคชัย
คุณหญิงนวลวรรรณ จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา
แก้ว แวร์ โซว
สมร จารุศิริ ภูวนัย
น้าเท่ง กล้วย เชิญยิ้ม
แจ่ม นริสา พรหมสุภา
ประกิต กิ๊ฟ ชวนชื่น
จิ๊บ ธนาฤทธิ์ รอดทัศนา
บทบาท นักแสดงรับเชิญ
คุณหญิงนภาวรรณ นาตยา จันทร์รุ่ง
วาทิต จิรกิตติ์ สุวรรณภาพ

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข