ถวิล สุนทรศารทูล

ถวิล สุนทรศารทูล เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร 2 สมัย และเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถวิล สุนทรศารทูล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
9 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร
ดำรงตำแหน่ง
19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
นายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด15 ธันวาคม พ.ศ. 2450
จังหวัดนครปฐม
เสียชีวิต14 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 (68 ปี)
คู่สมรสคุณหญิงมาลินี ทองหยิบ
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
กองอาสารักษาดินแดน
ประจำการพ.ศ. 2472 – พ.ศ. 2511
ยศรองอำมาตย์โท[1]
นายกองเอก[2]
บังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย
กองอาสารักษาดินแดน

ประวัติ แก้ไข

นายถวิล สุนทรศารทูล เกิดวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2450 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหลอดเลือดสมอง​ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2519[3] เป็นชาวนครปฐมโดยกำเนิดและเป็นนายกสมาคมชาวนครปฐมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ตราบจนถึงแก่อนิจกรรม​เป็นบุตรนายสุด และ นางทิม สุนทรศารทูล

การทำงาน แก้ไข

ถวิล สุนทรศารทูล เคยรับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคยดำรงตำแหน่ง นายอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี[4], นายอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง[5] ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นครพนม[6] อธิบดีกรมที่ดิน และเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2506 ถึงปี พ.ศ. 2511[7] เป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2511[8] จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2512 ได้รับการแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งมีจอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บทบาทสำคัญคือ การได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งองค์การเก็บค่าผ่านทาง (ต่อมาคือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)[9] แต่รัฐบาลชุดดังกล่าวสิ้นสุดลงเพราะจอมพลถนอม นายกรัฐมนตรี ปฏิวัติยึดอำนาจรัฐบาลของตนเอง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514[10]

หลังจากนั้นเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง ในรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร อีกเช่นเคย จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

ถวิล สุนทรศารทูล ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งไทยและต่างประเทศ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานยศพลเรือน, เล่ม ๔๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๘๘๔, ๘ พฤศจิกายน ๒๔๗๔
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๔๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๒๑ มิถุนายน ๒๔๙๘
 3. ประวัติเมืองนครปฐมพิมพ์แจกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพนาย ถวิล สุนทรศารทูล
 4. แจ้งความกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการลาออกและย้ายบรรจุราชการ
 5. จังหวัดตรัง
 6. "ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-10-01. สืบค้นเมื่อ 2019-10-04.
 7. ประวัติศาสตร์ 117 ปี สิงห์ขาว ยึดคลองหลอด
 8. วุฒิสภาชุดที่ 3
 9. "ประวัติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-27. สืบค้นเมื่อ 2019-10-04.
 10. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑ (ยึดอำนาจการปกครอง)
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๑๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๒, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๐๙
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘, ๑๕ ธันวาคม ๒๕๐๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๔๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๗ พฤษภาคม ๒๕๐๗
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๙๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๓
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๔๐ ง หน้า ๑๒๑๙, ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๘
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๘๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒๓, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๗
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๖๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๙
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๘๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔, ๑ ตุลาคม ๒๕๐๙