ถวิล จันทร์ประสงค์

ถวิล จันทร์ประสงค์ (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 – 18 มีนาคม พ.ศ. 2555) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี 5 สมัย และอดีตรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถวิล จันทร์ประสงค์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
29 กันยายน พ.ศ. 2535 – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537
นายกรัฐมนตรีนายชวน หลีกภัย
สมาชิกวุฒิสภา
ดำรงตำแหน่ง
4 มีนาคม พ.ศ. 2543 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475
เสียชีวิต18 มีนาคม พ.ศ. 2555 (80 ปี)
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองพรรคพลังธรรม
คู่สมรสพิมพา จันทร์ประสงค์ (ถึงแก่อนิจกรรม)

ประวัติ

แก้

ถวิล จันทร์ประสงค์ เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475 จบการศึกษาทางด้านเกษตรศาสตร์และนิติศาสตร์จากโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 6 สมัย ของจังหวัดนนทบุรี คือ ในปี พ.ศ. 2522, พ.ศ. 2526, พ.ศ. 2531, พ.ศ. 2535/1, พ.ศ. 2535/2 และพ.ศ. 2538 โดยในระยะสุดท้ายนี้ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลชุดที่มีชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี[1]

นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ประจำจังหวัดนนทบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2549

ชีวิตส่วนตัว ถวิลสมรสกับนางพิมพา จันทร์ประสงค์ มีบุตร-ธิดาทั้งหมด 6 คน ในระยะหลังถวิลได้วางมือทางการเมือง โดยหันไปทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ต และถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์ในปี พ.ศ. 2553[2]

ถวิลถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 ในเวลา 21.30 น. ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ด้วยโรคเบาหวานและความดัน สิริอายุ 80 ปี[3]

สมาชิกวุฒิสภา

แก้
  1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 จังหวัดนนทบุรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๘ ราย)
  2. อดีตรัฐมนตรี ถวิล จันทร์ประสงค์ ถูกศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด โดนเจ้าหนี้ แคปปิตอล อลิอันซ์ ฯ ฟ้อง จากมติชน
  3. เดลินิวส์ฉบับที่ 22,803: วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555 หน้า 11
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-10-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕