ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ด้านตะวันออก)

ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ด้านตะวันออก) หรือ ทางหลวงชนบท นม.1111 [ถนนสาย ฉ. ผังเมืองรวมนครราชสีมา] เป็นโครงการถนนตามโครงการถนนตามผังเมืองรวมนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตตัวเมือง แบ่งเบาภาระของถนนมิตรภาพ ช่วงผ่านตัวเมือง รวมถึงเพิ่มศักยภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นโครงการรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท

ทางหลวงชนบท นม.1111
ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ด้านตะวันออก)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศเหนือ ถ.มิตรภาพ ใน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 
ปลายทางทิศใต้ ถ.สาธร ใน อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ที่ตั้งโครงการ แก้

เริ่มต้นจากถนนมิตรภาพ กม.ที่ 171 หรือบริเวณโรงเรียนมหิศราธิบดี

สิ้นสุดโครงการที่บริเวณจุดบรรจบกับถนนสาย 224 กม.ที่ 5 บริเวณห้าง "ดูโฮม" สาขานครราชสีมา[1]

สถานะโครงการ แก้

เปิดให้บริการแล้ว

รูปแบบโครงการ แก้

  • ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง และไหล่ทาง โดยจะสร้างอยู่บนเขตทางกว้าง 80 เมตร
  • ระยะทางรวม 16.323 กิโลเมตร

มูลค่าการก่อสร้าง แก้

เงินค่าก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท

  • สะพาน มูลค่า 1,300 ล้านบาท
    • สะพานข้ามทางรถไฟประมาณ 325 ล้านบาท
    • สะพานข้ามแม่น้ำและข้ามคลองชลประทาน ประมาณ 500 ล้านบาท
    • ทางและถนนต่อเชื่อมประมาณ 875 ล้านบาท[2]

อ้างอิง แก้