ถนนวิสุทธิเทพ

ถนนวิสุทธิเทพ เป็นถนนเส้นหนึ่งของจังหวัดเลย เริ่มต้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนเทศบาล 1 (ศรีสะอาด) ถนนพิพัฒน์มงคล ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และสิ้นสุดบรรจบที่บริเวณแยกกกม่วงชี ถนนมะขามหวาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ถนนสาขาแก้ไข

สถานที่สำคัญแก้ไข

  • บ้านพักเด็ก
  • โรงเรียนชุมชนเทศบาล 1
  • วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง)
  • วัดกกม่วงชี