ถนนนิเวศรัตน์

ถนนนิเวศรัตน์ หรือ ถนนชัยภูมิ-บัวใหญ่-สีดา-ประทาย เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 สายชัยภูมิ - เขมราฐ ตอนควบคุม 0100, 0201, 0202, 0300 และ 0401 เริ่มต้นจากบริเวณทางแยกวัดชัยประสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยผ่านอำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ่ อำเภอสีดา ไปสิ้นสุดที่บริเวณทางแยกประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นถนนที่มีการจราจร 2 ช่องทาง และบางช่วงเป็น 4 ช่องทาง มีระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร

รายละเอียดของเส้นทางแก้ไข

ถนนนิเวศรัตน์นั้นเริ่มต้นจากบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยเริ่มนับกิโลเมตรที่ 0+000 ไปตามทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดกับถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิที่กิโลเมตรที่ 2+250 (ทางแยกโรงต้ม) แล้วผ่านชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ บ้านโพนทอง บ้านหนองหญ้ารังกา บ้านผือ บ้านลาดใหญ่ แล้วเข้าเขตอำเภอแก้งสนามนาง โดยการข้ามสะพานข้ามแม่น้ำชี บ้านแก้งสนามนาง บ้านขุนทอง และบ้านด่านช้าง ผ่านอำเภอบัวใหญ่ อำเภอสีดา และสิ้นสุดที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร ถนนสายนี้อยู่ในความควบคุมของสำนักทางหลวงที่ 5 (ขอนแก่น) สำนักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา) เทศบาลเมืองชัยภูมิ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ และเทศบาลตำบลประทาย

ประวัติแก้ไข

ก่อนที่ทางการจะประกาศชื่อทางหลวงแผ่นดินในปี พ.ศ. 2493 มีโครงการที่จะตัดถนนสายชัยภูมิ-บัวใหญ่ขึ้น โดยเริ่มจากหน้าวัดชัยประสิทธิ์ อำเภอเมืองชัยภูมิ ไปจนถึงบริเวณเชิงหอนาฬิกาที่อำเภอบัวใหญ่ นายทอง พงษ์อนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดชัยภูมิในขณะนั้นได้ประกาศให้ชาวชัยภูมิทราบ จึงมีประชาชนมาทำการปักแนวที่ดินของตนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีที่ดินอยู่ริมถนนสายนี้ โดยในปัจจุบัน มีทายาทของท่านอาศัยอยู่ริมถนนสายนี้เช่นกัน บริเวณทางหลวงขาเข้าจังหวัดชัยภูมิ

การตั้งชื่อถนนแก้ไข

ถนนนิเวศรัตน์ได้ชื่อนี้จากการตั้งชื่อถนนในสมัยนายกรัฐมนตรี จอมพล ป.พิบูลสงคราม ที่ให้ตั้งตามนายช่างใหญ่ที่ควบคุมการสร้างถนนขึ้น โดยตั้งชื่อเป็นเกียรติให้แก่นายสิทธิ์ นิเวศรัตน์ นายช่างกำกับแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1[1]

สถานที่สำคัญบนเส้นทางแก้ไข

 1. วัดชัยประสิทธิ์ (เริ่มต้น)
 2. แขวงการทางชัยภูมิ
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
 4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ
 5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีควบคุมไฟฟ้าชัยภูมิ
 6. หมวดการทางชัยภูมิที่ 1
 7. โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
 8. โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
 9. ศูนย์ราชการ อำเภอแก้งสนามนาง
 10. โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
 11. ศาลจังหวัดบัวใหญ่

อ้างอิงแก้ไข