ถงเหมิงฮุ่ย

สมาพันธ์ความร่วมมือเพื่อการปฏิวัติประชาธิปไตยจีน
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ถงเหมิงฮุ่ย (จีนตัวเต็ม: 中國同盟會; จีนตัวย่อ: 中国同盟会; พินอิน: Tóngménghuì; เวด-ไจลส์: T'ung-meng Hui; แปลตามตัวอักษร :United Allegiance Society) คือ สมาพันธ์ความร่วมมือเพื่อการปฏิวัติประชาธิปไตยจีน (Chinese Revolutionary Alliance) หรือยังรู้จักกันอีกในนาม สหสันนิบาตจีน (Chinese United League) เป็นสมาคมลับที่ทำการเคลื่อนไหวใต้ดินต่อต้านราชวงศ์ชิง ก่อตั้งโดยซุนยัตเซ็นและซ่งเจี้ยวเหรินที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1905 หลังจากการเยือนสิงคโปร์ของซุนยัตเซ็น ในปี ค.ศ. 1906 สาขาหนานหยางก็ได้ถูกตั้งขึ้นที่นั่น โดยถูกใช้เป็นกองบัญชาการกลางขององค์กรในเอเชียอาคเนย์ ต่อมา เมื่อก่อตั้งสาธารณรัฐจีนสำเร็จในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1912 ถงเหมิงฮุ่ยก็ได้พัฒนาไปเป็นกว๋อหมินตั่งหรือพรรคคณะชาติ

ถงเหมิงฮุ่ย
Naval Jack of the Republic of China.svg
ชื่อพื้นเมือง同盟會
同盟会
รู้จักในชื่อสมาพันธ์ความร่วมมือเพื่อการปฏิวัติ, สหสันนิบาตจีน
ผู้นำซุน ยัตเซ็น, ซ่ง เจี่ยวเริน
ประเทศราชวงศ์ชิง ประเทศจีน
แนวคิดสาธารณรัฐนิยม
หมินเฉิง
การต่อต้านราชวงศ์ชิง
การโจมตีเด่นปฏิวัติซินไฮ่
ขนาดประมาณ 100,000
ก่อตั้ง20 สิงหาคม ค.ศ. 1905 (1905-08-20)
ยุบ25 สิงหาคม ค.ศ. 1912 (1912-08-25)
ถงเหมิงฮุ่ย
Sun Yat Sen together with the members of the Singapore Branch of Tongmen Hui.png
อักษรจีนตัวเต็ม同盟會
อักษรจีนตัวย่อ同盟会