ต้ง (จีน: 侗族; พินอิน: Dòngzú) เป็นกลุ่มชนซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลกุ้ยโจว ทางตอนใต้ของมณฑลหูหนาน และทางตะวันออกของเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของประเทศจีน พวกเขาเรียกพวกตนเองว่า "ก๊ำ", "อ้ายก๊ำ" หรือ "ปู้ก๊ำ" ซึ่งก็คือ ผู้คำ พวกเขาเชื่อว่าพวกตนเองสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่านก

ต้ง
ภูมิภาคที่มีประชากรอย่างมีนัยสำคัญ
มณฑลกุ้ยโจว, มณฑลหูหนาน และเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเวียดนาม
ภาษา
ภาษาต้ง
ศาสนา
ทวิเทวนิยม, ศาสนาพุทธ
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง
สุย, จ้วง

ชาวปู้ก๊ำหรืออ้ายก๊ำมีจำนวนประชากร 2,960,293 คน พวกเขาใช้ภาษาต้งซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาขร้า-ไท (จ้วง-ต้ง) และส่วนมากจะใช้อักษรจีนในการเขียน ต่อมาใน ค.ศ. 1958 ก็มีการใช้อักษรละติน แต่ไม่ค่อยนิยมมากนัก

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้