ตำบลหนองขอนกว้าง

ตำบลในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

ตำบลหนองขอนกว้าง เป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาคของอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนาและเกษตรกรรม[1]

ตำบลหนองขอนกว้าง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nong Khon Kwang
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด22 ตร.กม. (8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด8,739 คน
 • ความหนาแน่น397.22 คน/ตร.กม. (1,028.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41000
รหัสภูมิศาสตร์410118
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

หนองขอนกว้าง แต่เดิมเป็นท้องที่ของตำบลหนองบัว เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ทางได้ราชการได้แบ่งท้องที่ตำบลหนองบัว ออกมาจัดตั้งเป็นตำบลเพิ่มอีก คือ ตำบลหนองขอนกว้าง โดยให้มีหมู่บ้านในเขตปกครองจำนวน 15 หมู่บ้าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531[2]

ต่อมาทางราชการได้ขยายเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีเพิ่มขึ้น[3] โดยครอบคลุมเข้ามาถึงตำบลหนองขอนกว้างบางส่วน จึงมีผลทำให้หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองไม่มีรูปแบบปกครองระดับหมู่บ้าน[4] ทำให้ตำบลหนองขอนขว้างมีพื้นที่กว้างขวาง ทำให้เหลือหมู่บ้านในเขตปกครองเพียง 8 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์กาบริหารส่วนตำบลหนองขอนกว้าง จำนวน 6 หมู่บ้าน (ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง) อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ทั้งหมด 2 หมู่บ้าน และเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น บางส่วนของหมู่ที่ 3

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

ตำบลหนองขอนกว้าง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลหนองบัว
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลหนองนาคำ
 • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลโนนสูง ตำบลหนองไผ่
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบ้านจั่น ตำบลหมากแข้ง

การปกครอง

แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค

แก้

ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย[5]

 • หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง
 • หมู่ที่ 2 บ้านอุดมพัฒนา
 • หมู่ที่ 3 บ้านเซ
 • หมู่ที่ 4 บ้านค่ายเสนีย์รณยุทธ
 • หมู่ที่ 5 บ้านอีเลี่ยน
 • หมู่ที่ 6 บ้านโพนทอง
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองหิน
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองแหลม

การปกครองส่วนท้องถิ่น

แก้

ท้องที่ตำบลหนองขอนกว้าง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

อ้างอิง

แก้
 1. ไทยตำบลดอดคอม. "ข้อมูลตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaitambon.com/tambon/410118 เก็บถาวร 2018-06-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2543-2558. สืบค้น 16 เมษายน 2561.
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี.....จังหวัดอุดรธานี.PDFราชกิจจานุเบกษา 105 (143 พิเศษ):138 - 149. 31 สิงหาคม 2531.
 3. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖
 4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496.pdf[ลิงก์เสีย]
 5. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลบ้านจั่น"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://udonthani.kapook.com/%E09 (ม.ป.ป.). สืบค้น 13 เมษายน 2561.