ตำบลสามร้อยยอด

ตำบลในอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

ตำบลสามร้อยยอด เป็นหนึ่งในห้าตำบลของอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ซึ่งเป็นตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างไว้เมื่อ พ.ศ. 2433 และอีกทั้งมีพื้นที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จัดเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งผสมผสานหมู่เกาะในทะเลแห่งแรกของไทย เป็นระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย และรับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติอนุสัญญาแรมซาร์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับประเทศอันดับที่ 11 และเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกแรมซาร์ลำดับที่ 1,374

ตำบลสามร้อยยอด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Sam Roi Yot
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
ประเทศไทย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อำเภอสามร้อยยอด
พื้นที่
 • ทั้งหมด107.92 ตร.กม. (41.67 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด7,791 คน
 • ความหนาแน่น72.19 คน/ตร.กม. (187.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 77120
รหัสภูมิศาสตร์770801
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด
อบต.สามร้อยยอดตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.สามร้อยยอด
อบต.สามร้อยยอด
พิกัด: 12°18′02.7″N 99°57′33.5″E / 12.300750°N 99.959306°E / 12.300750; 99.959306
ประเทศ ไทย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อำเภอสามร้อยยอด
จัดตั้ง • 24 สิงหาคม 2516 (สภาตำบลสามร้อยยอด)
 • 2539 (อบต.สามร้อยยอด)
พื้นที่
 • ทั้งหมด107.92 ตร.กม. (41.67 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด7,791 คน
 • ความหนาแน่น72.19 คน/ตร.กม. (187.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06770805
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 224 หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77120
เว็บไซต์www.samroiyod.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

ตำบลสามร้อยยอดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลปราณบุรีและตำบลปากน้ำปราณ (อำเภอปราณบุรี)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลดอนยายหนูและตำบลเขาแดง (อำเภอกุยบุรี)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลไร่ใหม่ ตำบลไร่เก่า ตำบลศาลาลัย และตำบลศิลาลอย (อำเภอสามร้อยยอด)

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

การปกครองส่วนภูมิภาค แก้

ตำบลสามร้อยยอดแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ 1 บ้านใหม่ (Ban Mai)
หมู่ 2 บ้านหนองข้าวเหนียว (Ban Nong Khao Niao)
หมู่ 3 บ้านพุใหญ่ (Ban Phu Yai)
หมู่ 4 บ้านพุน้อย (Ban Phu Noi)
หมู่ 5 บ้านหัวตาลแถว (Ban Hua Tan Thaeo)
หมู่ 6 บ้านดอนเตาเหล้า (Ban Don Tao Lao)
หมู่ 7 บ้านหุบตาโคตร (Ban Hup Ta Kot)
หมู่ 8 บ้านบางปู (Ban Bang Pu)
หมู่ 9 บ้านหนองใหญ่ (Ban Nong Yai)

การปกครองส่วนท้องถิ่น แก้

ท้องที่ตำบลสามร้อยยอดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแห่งเดียว คือ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามร้อยยอดทั้งหมด ซึ่งเป็นสภาตำบลสามร้อยยอดที่จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2516[2] และยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดใน พ.ศ. 2539[3]

ประชากร แก้

พื้นที่ตำบลสามร้อยยอดประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้นจำนวน 9 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากร 7,791 คน แบ่งเป็นชาย 3,810 คน หญิง 3,981 คน (เดือนธันวาคม 2564)[4] เป็นตำบลที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 จาก 5 ตำบลในอำเภอสามร้อยยอด

      หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้คงเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

* ปี พ.ศ. 2558 มีการรวมผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทยในทะเบียนราษฎร ส่งผลให้ข้อมูลจำนวนประชากรปีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

หมู่บ้าน พ.ศ. 2564[5] พ.ศ. 2563 [6] พ.ศ. 2562[7] พ.ศ. 2561[8] พ.ศ. 2560[9] พ.ศ. 2559[10] พ.ศ. 2558[11]
พุน้อย 1,403 1,407 1,400 1,401 1,361 1,345 1,341
พุใหญ่ 1,201 1,188 1,180 1,159 1,151 1,157 1,150
หนองข้าวเหนียว 1,184 1,177 1,176 1,155 1,132 1,121 1,114
หัวตาลแถว 1,055 1,072 1,051 1,062 1,075 1,054 1,053
บางปู 928 933 928 931 932 950 948
ใหม่ 638 629 617 607 605 599 599
หนองใหญ่ 610 601 594 578 561 563 547
ดอนเตาเหล้า 440 436 444 446 444 441 434
หุบตาโคตร 332 332 337 341 341 343 341
รวม 7,791 7,775 7,727 7,680 7,602 7,573 7,527

อ้างอิง แก้

 1. ประชากรในท้องที่อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2564 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (108 ง): (ฉบับพิเศษ) 1-72. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2516
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (จำนวน ๒๑๔๓ แห่ง)" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (9 ง): 5–219. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-25. สืบค้นเมื่อ 2020-05-22. วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539
 4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] 2565. สืบค้น 24 มกราคม 2565.
 6. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [3] 2564. สืบค้น 18 มีนาคม 2564.
 7. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [4] 2563. สืบค้น 10 มกราคม 2563.
 8. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/036/T_0032.PDF 2562. สืบค้น 12 กุมภาพันธ์ 2562.
 9. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/041/22.PDF 2561. สืบค้น 26 กุมภาพันธ์ 2561.
 10. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat59.htm 2560. สืบค้น 3 มีนาคม 2560.
 11. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat58.htm 2558. สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2559.