ตำบลยอด

ตำบลในอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ตำบลยอด เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกของตัวอำเภอ

ตำบลยอด
อักษรไทยตำบลยอด
อักษรโรมันTambon Yod
จังหวัดน่าน
อำเภอสองแคว
พื้นที่
 • ทั้งหมด105.2 ตร.กม. (40.6 ตร.ไมล์)
ประชากร (2554)
 • ทั้งหมด2,908 คน[1]
 • ความหนาแน่น28 คน/ตร.กม. (70 คน/ตร.ไมล์)
รหัสภูมิศาสตร์551301
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งแก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

แบ่งการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ 1 บ้านสะเกิน
  • หมู่ 2 บ้านยอด
  • หมู่ 3 บ้านผาหลัก
  • หมู่ 4 บ้านปางส้าน
  • หมู่ 5 บ้านผาสิงห์
  • หมู่ 6 บ้านน้ำเกาะ

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

แบ่งการปกครองเป็น 1 เทศบาลตำบล คือ เทศบาลตำบลยอด มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลยอดทั้งหมด

สถานที่สำคัญแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข