ตำบลพงษ์

ตำบลในอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ตำบลพงษ์ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ

ตำบลพงษ์
อักษรไทยตำบลพงษ์
อักษรโรมันTambon Phong
จังหวัดน่าน
อำเภออำเภอสันติสุข
พื้นที่
 • ทั้งหมด212 ตร.กม. (82 ตร.ไมล์)
ประชากร (2554)
 • ทั้งหมด6,294 คน[1] คน
 • ความหนาแน่น30 คน/ตร.กม. (80 คน/ตร.ไมล์)
รหัสภูมิศาสตร์551103
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งแก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านป่าแดด
 • หมู่ 2 บ้านศรีบุญเรือง
 • หมู่ 3 บ้านนาเลา
 • หมู่ 4 บ้านหนองใหม่
 • หมู่ 5 บ้านดอนใหม่
 • หมู่ 6 บ้านพงษ์
 • หมู่ 7 บ้านศรีนาม่าน
 • หมู่ 8 บ้านดอนกลาง
 • หมู่ 9 บ้านหัวนา
 • หมู่ 10 บ้านดอนไพรวัลย์
 • หมู่ 11 บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา
 • หมู่ 12 บ้านปางช้าง
 • หมู่ 13 บ้านห้วยแฮ้ว

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

แบ่งการปกครองเป็น 1 องค์การบริหารส่วนตำบล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพงษ์ มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลพงษ์ทั้งหมด

อ้างอิงแก้ไข