ตำบลบ้านจั่น

ตำบลในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

บ้านจั่น เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกันหนองน้ำขนาดเล็กและใหญ่ทั่วไป[1]

ตำบลบ้านจั่น
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Chan
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี
พื้นที่
 • ทั้งหมด30.5 ตร.กม. (11.8 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด15,733 คน
 • ความหนาแน่น515.83 คน/ตร.กม. (1,336.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41000
รหัสภูมิศาสตร์410117
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

บ้านจั่น แต่เดิมเป็นท้องที่ของตำบลบ้านตาด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ทางได้ราชการได้แบ่งท้องที่ตำบลบ้านตาด ออกมาจัดตั้งเป็นตำบลเพิ่มขึ้นอีก คือ ตำบลบ้านจั่น มีหมู่บ้านจำนวน 9 หมู่บ้าน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2526[2] ซึ่งปัจจุบันมีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตำบลบ้านจั่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองท้องที่แก้ไข

ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย[3]

 • หมู่ที่ 1 บ้านจั่น
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองตูม
 • หมู่ที่ 3 บ้านคำกลิ้ง
 • หมู่ที่ 4 บ้านดงเค็ง
 • หมู่ที่ 5 บ้านศรีวิไล
 • หมู่ที่ 6 บ้านวังปลาฝา
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองเคียน
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่
 • หมู่ที่ 9 บ้านเลี่ยมพิลึก
 • หมู่ที่ 10 บ้านกลิ้งคำ
 • หมู่ที่ 11 บ้านโนนภู่ทอง

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

ท้องที่ตำบลบ้านจั่น ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

 1. ไทยตำบลดอดคอม. "ข้อมูลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaitambon.com/tambon/410117 เก็บถาวร 2018-06-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2543-2558. สืบค้น 13 เมษายน 2561.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี.....จังหวัดอุดรธานี.PDFราชกิจจานุเบกษา 100 (141):3107-3109. 30 สิงหาคม 2526.
 3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลบ้านจั่น"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://udonthani.kapook.com/%E09 (ม.ป.ป.). สืบค้น 13 เมษายน 2561.