ตำบลบางเตย (อำเภอเมืองพังงา)

ตำบลในอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ประเทศไทย

ตำบลบางเตย เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 9 ตำบล ของอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองพังงา ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 16 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ตำบลบางเตย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 108.30 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 67,687.50 ไร่ โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้